ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Общински ученически игри по Плуване гр.Варна 13.06. 2021г

Симона Сапндунджиева 11а клас,възпитаничка на ПГИ”Д-р Иван Богоров”

1-во място на дисциплина 50м. Бътерфлай

2-ро място на дисциплина 50м. Свободен стил.