ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ОТКРИТ УРОК Мениджмънт 2020/2021

          На 11.06.2021г. се проведе открит урок по Мениджмънт „Доброто управление – фактор за успех”. Участваха учениците от 11а  клас, които разгледаха няколко от темите,  изучавани през учебната година в присъствена и дистанционна форма на обучение. 

         Урокът започна  с управленско решение, последва  планиране,  което е неделима част от мениджмънта и превръща бъдещето в реалност. Учениците имаха задачата да подредят елементите на бизнес плана на дъската.

            Направиха  кратък PEST  анализ.  Определиха   силните , слабите страни , възможностите и заплахите  в SWOT анализа. В края на урока разгледаха видовете Контрол.

           Целият урок бе подреден в схема на дъската от учениците.

             Два екипа представиха  на интерактивната дъска  презентации  на фирми,  които създадоха.

 Фирма“Shopsier“ ООД – Валерия, Доротея, Вероника, Селин.

“SHOPISIER” е начин за лесно, бързо и сигурно пазаруване,  предлагат всичко за всеки.

 Фирма“Здраве“ ООД – Йоана, Стела, Мелиса, Виктория.

Създават иновативни автомати през 2020 година с цел улеснение на фармацевти и потребители  поради голямото търсене и потребление по време на пандемията.

            Урокът  организираха преподавателите по икономически дисциплини   Диана Велева и Богдана Радева.