ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Entrepreneurial Skills Pass

Сертификат за предприемачески умения (Entrepreneurial Skills Pass) е международен изпит, който сертифицира ученици на възраст 15 – 19 години, които са имали реално предприемаческо преживяване и са придобили нужните познания, умения и компетентности, за да стартират бизнес или да бъдат успешно наети.

Даниел Стоянов – представител на Учебната компания „MindAccess“ се представи отлично и получи сертификат за предприемачески умения.

https://www.esponline.eu/