ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Гимназията е патрньор по Националната програма „Иновации в действие”

В Модул 1.2. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища”.

Директорът  на гимназията –Деан Василев и Богдана Радева – учител по професионални дисциплини заедно с 6 ученици : Алпер от 9а, Радосвета, Кристиян , Ралица и Радослав от 9г, Никита от 10б участваха в ФОРУМ „STEM, ИНОВАЦИИ И … ОЩЕ НЕЩО“   НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“   в МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив   28-30.06.2021г.