ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Проект 2020-1-ES01-KA226-SCH-094785 “Заедно в борбата срещу дезинформацията” (“Join us in the battle against disinformation”)

Проект

 

 

Договор

“Join us in the battle against disinformation”

„Заедно в борбата срещу дезинформацията“

 

2020-1-ES01-KA226-SCH-094785

Финансиране

 

„Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

„Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“; сектор „Училищно образование“ (КД226)

Продължителност 24 месеца, 01.03.2021 – 28.02.2023 г.
Координатор ABARKA ONG (Испания)
Партньори

 

 

 

Бюджет на проекта

·         ПГИ „Д-р Иван Богоров“ (България)

·         5th Gymnasium of Volos (Гърция)

·         NAMOI (Руска федерация)

·         SC PSIHOFORWORLD SRL (Румъния)

·         International Institute of Applied Psichology and Human Sciences associazione culturale (Италия)

·         Vilnius Vocational Training Centre of Technologies (Литва)

Cappadocia Education and Research Association – CERA(Турция)

·          

Обща финансова подкрепа за проекта: 189 015 EUR

Финансова подкрепа за ПГИ „Д-р Иван Богоров“: 19 070 EUR

Работен език на проекта

 

Международни срещи

Английски

·          

·         в Испания, България, Литва, Румъния, Турция

 

Описание на проекта

По време на пандемията от COVID-19 сме изправени пред голям обем умишлена онлайн дезинформация за самия вирус, за неговия произход, за потенциални лечения и за реакции на правителството. Тази паралелна „инфодемия“ се разпространява от различни лица, организации, медии, политически лидери и дори правителства. И особено в бурен период като този, фалшивата здравна информация може да бъде изключително опасна и дори да доведе до насилствени заплахи. Много често „фалшивите здравни новини“ са силно обвързани с политически, етнически/расови и класови пристрастия. Почти 90% от тези „новини“ се разпространяват в социалните мрежи и други цифрови комуникационни канали. 

Фалшивите новини и онлайн дезинформацията са заплаха за гражданите, засягащи няколко опасни области, свързани с демокрацията, могат да увеличат речта на омразата, расизма, дискриминацията и дори оказват влияние върху здравните аспекти. Ето защо участниците трябва да се научат да откриват фалшивите новини и се борят с дезинформацията в новините.

Проектът “Join us in the battle against disinformation”  се основава на производството на три интелектуални продукта (преведени на 9 езика – осемте национални езика на страните партньори + английски език) с определени характеристики и очаквано въздействие.

 

Цел на проекта

Проектът JUIBAD е предназначен да повиши качеството на преподаване за противопоставяне на фалшивите новини и да увеличи критичното мислене на нашите участници в анализа на информацията с цел повишаване на гражданското и отговорно поведение.

JUIBAD ще допринесе за по-задълбочено разбиране на дезинформацията и нарастващото й въздействие върху вече засегнатото от пандемията общество.

 

Целеви групи

Основната целева група са ученици на възраст между 12 и 17 години.
Проектът ще представлява интерес и за учителите в училище, които могат да използват, преосмислят и мултиплицират интелектуалната продукция, създадена по време на разработката.

Вторичните целеви групи включват независими изследователи и обучители, младежки работници, учители, специалисти от НПО, родители и заинтересовани специалисти.

 

Интелектуални продукти

Ръководство за обучители и учители за фалшивите новини

Онлайн инструмент за обучение с отворен достъп за младите учащи се

Доклад за проучване и изследване за фалшивите новини

Партньори

               

ASSOCIATION DE COOPERATION AL DESAROLLO ABARKA – Spain/ www.abarka.org

PGI D-r Ivan Bogorov – Bulgaria/ www.pgi-varna.com

International Institute of Applied Psychology and Human Sciences associazione culturale – Italy www.iiaphs.com

Kapadokya Egitim ve Arastirma Dernegi – Turkey/ https://genclikdernekleri.org/dernekler/kevader/

Namoi – Russian Federation/ https://namoiru.wordpress.com/

SC PSIHOFORWORLD – Romania/ https://psiho-for-world.webnode.ro/

Vilniaus technologiju mokymo centras – Lithuania/ www.vtmc.lt

5o GYMNASIO VOLOU – Greece/ http://5gym-volou.mag.sch.gr/site/

Първа транснационална среща – Испания, Oiartzun (20-23.10.2021)

Втора транснационална среща – Турция, Невшехир (28-31.03.2022)

Участие в онлайн семинар, свързан с проектната тема за дезинформацията 

В периода 24-27.03.2021 координаторът на проекта JUIBAD за ПГИ „Д-р Иван Богоров“ г-жа Стойна Илиева участва в eTwinning онлайн семинар „Пандемия, инфодемия и борба с дезинформацията“, организиран от Център за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, съвместно с мрежата на българските eTwinning посланици.

Пандемията от COVID-19 е придружена от безпрецедентна „инфодемия“. Напливът от информация за вируса, която често е невярна или неточна и се разпространява бързо в социалните медии, води до объркване и недоверие. Дезинформацията и разпознаването на фалшивите новини бяха основните теми на проведеното oбучение. Като начин за борба с дезинформацията бе посочено критичното мислене. Чрез представяне на отделни инструменти, ученически хакатон и презентации, касаещи дигиталната комуникация и сигурност, бяха очертани пътища за насърчаване на дигиталната грамотност като една от възможностите за борба с фалшивите новини.

           

Първа онлайн среща на координаторите от партниращите организации

Първото виртуално събитие – среща с партньорите по проекта JUIBAD се проведе на 18.06.2021 г. Представени бяха партньорските екипи, рамката и целите на сътрудничеството. Представени и обсъдени бяха системата от документи за проекта и взаимна комуникация, формалното разпределение на роли, задължения и отговорности, план на дейностите и по-важните срокове за изпълнение. По време на срещата бяха обсъдени инструментите за разпространение и техните методи и ефективност.

   

 Участие в Национална конференция за глобално образование

„С липсата на глобално образование и знания за света можем да обясним ширещото се лековерно четене на фалшиви новини и необяснимо доверие в агресивно разпространяваните конспиративни теории“. Това каза председателят на Българската платформа за международно развитие (БПМР) проф. Петранка Филева по време на IX Национална конференция за глобално образование: Образование за глобално гражданство в условията на Ковид-19. Общи хоризонти – различни реалности, която се проведе на 11 и 12 септември 2021 г. в София. 

Координаторът на проекта „Join us in the battle against disinformation“ за ПГИ „Д-р Иван Богоров“ взе участие в националната конференция, в която се включиха директори и преподаватели от цялата страна, представители на граждански организации и експерти от компетентните институции, които представиха доклади, поставящи различен фокус по темите, свързани с глобалното образование. Цялостен модел за изграждане на ключови компетентности в училище за онлайн безопасност и дигитално гражданство беше споделен от представители от Центъра за безопасен интернет. В панелните дискусии в двата дни бе обърнато специално внимание на влиянието на дезинформацията и пропагандата на работата в училище и как можем да се борим с тях.

Снимки 31, 32, 33, 34, 35, 36

 Участие в обучение за учители за разпознаване на фалшиви новини и медийни манипулации

Координаторът на проекта JUIBAD за ПГИ „Д-р Иван Богоров“ взе участие в обучение за учители за разпознаване на фалшиви новини и медийни манипулации и развиване на умения за оценка на информация у учениците. Обърнато бе внимание на признаците за разпознаване на фалшиви новини и недостоверна информация в интернет, както и как да се противодейства на медийни манипулации и тенденциозно представена информация в интернет. Обучението бе водено от експерти от Центъра за безопасен интернет и се проведе на 9 и 10 октомври 2021 г.

     

Анкетиране на учениците на тема дезинформация и фалшиви новини

По време на разработването на първия интелектуален продукт бе разработен и разпространен въпросник, за да се определи разбирането на респондентите за дезинформацията. Въпросникът бе изготвен от литовската организация, по-късно преведен на английски, така че всички партньори по проекта да могат да използват въпросника.

С помощта на разработеното анкетно проучване учениците от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ бяха интервюирани, преди да им бъде представена темата за дезинформацията, реализирания проект и програма Еразъм +. Целта на въпросника бе да провери дали учениците знаят значението на дезинформацията, дали смятат, че могат да разграничат истинските от фалшивите новини и дали вярват, че фалшивите новини се разпространяват в социалните медии, които са основните източници на тяхната информация.

Резултатите от анкетите бяха обработени. На базата на резултатите бяха направени заключения и отчитайки слабите области на знанията на учениците, ще бъде създадена част от Ръководството за учители на тема „Интегриране на темата дезинформация в учебната програма по различни предмети“. В подготовката на тази част ще участват учители по общопредметни дисциплини.

                   

Дни на Еразъм+

На 15 октомври 2021 г. в рамките на „Дни на Еразъм“ се проведе официалното представяне на дейностите по международния проект 2020-1-ES01-KA226-SCH-094785 „Join us in the battle against disinformation“, финансиран по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“; сектор „Училищно образование“ (КД226). ПГИ «Д-р Иван Богоров» е в партньорство с организации от Испания, Гърция, Италия, Литва, Румъния, Руска федерация и Турция. Проектът е насочен към популяризиране на проверката на фактите и критичното мислене сред учениците с цел борба с фалшивите новини и онлайн дезинформацията. Представени бяха темата на проекта, информация за проекта, целите, дейностите, очакваните резултати. Цялостно проектът JUIBAD заинтригува младите хора и те заявиха своя интерес за участие в него.

Официалното откриване на дейностите по проекта бе заложено да се проведе в рамките на Erasmus Days (15-17 октомври) – инициатива на ЕК, с която се отбелязва огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, легитимни за участие в нея. Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“, така че  те да бъдат видни и достъпни за други участници с цел формиране на политики в съответните сфери на развитие. В унисон с тази инициатива, се проведоха събития, свързани с промотирането на програма “Еразъм+” сред училищната общност. Ученици, участници в мобилности по проекти на програма “Еразъм+”, споделиха своя опит и впечатления. Представиха пред съученици положителното въздействие на Програма „Еразъм+“. Интерактивни игри съпровождаха мероприятието. Отново бяха представени  Еразъм+ проектите, по които работи ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

Интернет, фалшиви новини и трафик на хора

По повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ се проведе кампания, включваща информационни сесии сред връстници и разпространение на информационни материали. Активно участваха доброволци от Училищния превантивен клуб. 

Доброволците акцентираха върху ролята на интернет във фазите на трафик на хора – привличане, транспортиране и експлоатация на жертвите. Обърнаха внимание на използването на интернет: при използването услугите на каналджии – за лица, които искат да отидат в друга страна; при трафика на хора с цел сексуална и трудова експлоатация; при набиране на жертви с цел трудова експлоатация. В последния случай интернет се използва основно в етапите на разпространение на фалшиви обяви за работа, осъществяване на контакт и кандидатстване за работа (често през Scype, където комуникацията не може да бъде проследена), и финализирането на условията на работа и отпътуване.

Първа среща на партньорските организации в Ирун, Испания

Двама учители от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ Стойна Илиева и Цветелина Николова участваха в среща на партньорските организации от 20 до 23 октомври 2021 г. в Ирун, Северна Испания. Взеха участие представители на Русия, Литва, Италия, Румъния, Гърция, България, Испания. Участници от Турция и Русия се включиха в срещата онлайн. Представени бяха страните и партньорските организации. Те споделиха своя опит в управлението на проекти, обучителни дейности и администрация. Срещата позволи установяване на лични контакти лице в лице, обсъждане на всички стъпки по проекта и задачи за всички партньори, информиране за очакваните резултати от проекта по отношение на целевите групи, разработване на конкретен план за редовни контакти. Важна тема за обсъждане на срещата беше изготвянето на планове за действие, управление на проекти, разпространение на резултати, оценка и качество, устойчивост на проекта, план за риск. Уточнени бяха темите, по които ще работи всяка от партньорските организации за разработването на първия интелектуален продукт IO1 JUIBAD Ръководство за учители относно фалшивите новини.

Посетено бе училището Don Bosco, с което координиращата организация ABARKA си сътрудничи. Ръководството на училището приветства топло участниците – представители на партньорските организации. Бяха представени мисията и визията на училището, специалностите, по които се обучават учениците, реализираните дейности и училищни проекти. Участниците имаха възможност да влязат в реални часове в различни класни стаи и работилници, да се срещнат с ученици, да усетят работната атмосфера.

 

Европейска седмица на кодирането

В периода 9-24 октомври 2021 г. се провежда Европейска седмица на кодирането, която има за цел да интегрира уменията за програмиране и да насърчи нови идеи, като обедини мотивирани хора. EU Code Week е масово движение, ръководено от доброволци, които насърчават кодирането в своите страни. Европейската комисия подкрепя Седмицата на кодирането и други независими инициативи, които имат за цел да повишат дигиталните умения, включително програмиране, за различни целеви групи. Участници в проекта JUIBAD от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ се включиха в инициативата.

Работа с учениците по темата за дезинформацията

През м. ноември учениците работиха върху темата за дезинформацията. Представени им бяха информационни материали, гледаха видеоклипове свързани с подвеждаща информация, фалшиви новини, фалшиви профили (видеоклиповете са качени в сайта на училището за по-бърз достъп и по-широка аудитория https://pgi-varna.com/?page_id=8608 )

Учениците осъзнаха, че трябва да бъдат много внимателни и подозрителни към начина, по който се представят новините, дори и в медиите, които използват и имат доверие.

Как да разпознаваш фалшивите профили онлайн? – YouTube

Как да различаваме фалшиви профили в социалните мрежи (видеоурок) – YouTube

https://ucha.se/watch/12999/podvezhdashta-informatsia-i-falshivi-novini

Участие в онлайн семинар, свързан с проектната тема за дезинформацията 

В периода 25-26.11.2021 г. координаторът на проекта JUIBAD за ПГИ „Д-р Иван Богоров“ участва в eTwinning онлайн семинар, свързан с проектната тема за дезинформацията,  организиран от Център за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, съвместно с мрежата на българските eTwinning посланици. Обърнато бе внимание на годишната тема на eTwinning 2021 “Медийна грамотност и дезинформация”. Направен бе обзор на проведени дейности от Национално звено за координация по дейност eTwinning за популяризиране на медийната грамотност и начините за справяне с дезинформацията – от възможности за професионално развитие до онлайн събития и конференции, от комуникационни кампании и публикации до тематични статии в портала.

Брой 1 на информационния бюлетин по проекта JUIBAD

Учители и ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ участваха в създаването на брой 1 на информационния бюлетин по проекта „Join us in the battle against disinformation“. Той включва кратка информация относно проекта, целевата група, партниращите организации и реализирани до момента дейности.

Прикачен файл Newsletter JUIBAD

 Работа с учениците по темата за фалшивите новини

През м. декември учениците работиха върху темата за фалшивите новини. Търсиха примери за фалшиви новини в интернет, коментираха ги, разбраха как да разграничават истинската от фалшивата новина (например като проверят източника, автора, препратките и връзките в статията и т.н.)

В крак с времето с проекта JUIBAD

Учители и ученици получиха календари за 2022 г. с логото на проекта JUIBAD и програма Еразъм+. Малки календарчета по проекта бяха раздадени и на ученици от ОУ „Антон Страшимиров“, с които богоровци учат в една и съща сграда.

 

Представяне на проекта JUIBAD – https://www.youtube.com/watch?v=cY-PlPKzQUw

Церемония по откриване на проекта JUIBAD – Испания 2021 – https://www.youtube.com/watch?v=Ob9Ters0u6o&t=454s

Репортаж и статия за проекта JUIBAD по TV Haber – https://www.youtube.com/watch?v=esYyVYo7Hd8

https://www.cthaber.com/haber/9811737/7-ulkeden-gelen-proje-koordinatorleri-erasmus-icin-bulustular                          

WORKSHOP – JUIBAD Психология на фалшивите новини – https://www.youtube.com/watch?v=Ld7GWeZwVDM

https://www.facebook.com/abarka.ong/videos/392637928982099/

Анонс на проекта – https://abarka.org/erasmus-plus-ka2-juibad/

Уеб сайт на проекта – https://juibad.eu/

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/bg/projects/search/details/2020-1-ES01-KA226-SCH-094785

 

 

Работна среща в Турция по проект JUIBAD

Първата транснационална среща по проект JUIBAD се проведе в гр. Невшехир, Турция в края на месец март 2022 г. Целта на работната среща бе да се направи преглед на вече извършени дейности от партньорите и да се планират бъдещи общи и местни дейности по проекта. Представителите на партньорските организации докладваха резултатите от проведеното анкетно проучване, целящо да определи разбирането на респондентите за дезинформацията. Представени и обсъдени бяха разработените модули, включени в онлайн наръчника за учители за противопоставяне на фалшивите новини.  Детайлно се обсъдиха всички предстоящи дейности и задачи. Преразгледани бяха отново отговорностите на всеки партньор в съвместната работа по проекта. Обърна се специално внимание на дейностите по разпространение на резултатите. Италианската организация проведе семинар относно методологията на електронното обучение за ученици. Участниците бяха интервюирани от местната телевизия.

 

Ръководство за учители „Заедно с нас в борбата срещу дезинформацията“

 

По време на изпълнението на проекта „Join us in the battle against disinformation“ по Програма „Еразъм+“ (проект № 2020-1-ES01-KA226-SCH-094785, КД 2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“) осем организации от различни европейски страни обединиха усилия.

Първият продукт на проекта е ръководство за учители, базирано на споделен опит и анкетиране.
Наръчникът има за цел да осигури практически насоки и инструменти, с които да подпомогне учители, преподаватели и заинтересовани лица в използването, преосмислянето и популяризирането на подхода към фалшивите новини и дезинформацията сред ученици и училищни общности. Онлайн наръчникът включва методологии за насърчаване на критичното мислене сред учениците чрез примери и упражнения за решаване на проблеми, фокусирани върху развенчаване на фалшиви новини, които са приложими в някои области на преподаване за целенасочена интеграция в класическите училищни програми. Методическият материал е представен, като се започне с теоретични знания относно дезинформацията, продължава да се задълбочава в историческите, социалните обстоятелства и текущите събития и завършва с примерни задачи.

 

Ръководството е преведено на 9 езика – осемте национални езика на страните партньори (Испания, България, Гърция, Италия, Литва, Румъния, Руска федерация, Турция) и на английски език. Електронните версии на изданието могат да бъдат изтеглени от сайта на проекта JUIBAD: https://juibad.eu/download-category/intellectual-output-1/ 

Издаваните електронни бюлетини за проекта са достъпни на https://juibad.eu/download-category/newsletter/

Трета транснационална среща в България

Третата транснационална среща по проект 2020-1-ES01-KA226-SCH-094785 „Присъединете се към нас в битката срещу дезинформацията“, финансиран по програма Еразъм+, се проведе в периода 10-11.02.2023 г. в гр. Варна, България. Домакин бе Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“. Българският екип прие участници от Литва, Турция, Румъния, Русия, Италия. В посрещането се включиха учениците от 8а, 9б и 10г клас. Виртуално се включиха и екипите на Гърция и Испания.

По време на срещата участниците обсъдиха нуждата от цялостен подход за справяне с фалшивите новини, който включва повишаване на осведомеността и развиване на умения за критично мислене. Изследваха различни стратегии за разпознаване и противопоставяне на фалшиви новини, като проверка на фактите, развенчаване и насърчаване на точно докладване. Оценка на създадения наръчник срещу фалшивите новини беше един от ключовите резултати на срещата. Разработването на платформа с онлайн курс за ученици за борба с разпространението на фалшиви новини бе другия важен фокус на срещата. Този инструмент за обучение с отворен достъп предоставя на учащите творчески инструменти и подходи за насърчаване на тяхното критично мислене и отговорно поведение.

Дейностите продължиха със семинари, игри, презентации в няколко часа, в които гостите запознаха учениците как да разпознават фалшивите новини и начините за противодействие.

Четирима педагози от Турция проведоха сесия с ученици по темата за фалшивите новини в уроците по драматургия, разглеждайки ги в исторически, социален, морален, духовен и културен контекст.

Преподаватели от Румъния и Русия с интересни интерактивни подходи заинтригуваха младата публика. Те оживено обсъждаха темата за дезинформацията.

Партньорите от Литва и Италия проведоха семинари с учениците, като им представиха интересни примери за фалшиви новини и използвайки креативната техника за решаване на проблеми за групова работа – мозъчна атака, представиха начини за противодействие на фалшивите новини по вълнуващ и лесен за запомняне начин.

Всички партньори бяха впечатлени от активността на българските ученици, от проявения интерес и много доброто ниво на владеене на английски език.

Участниците имаха възможност да разгледат музея на стъклото и музея-подводница „Слава” в град Белослав, близо до Варна.

 

Партньорите изказаха мнение, че като цяло срещата в България се явява продуктивно и информативно събитие, което събра разнообразна група лица, ангажирани да се насочат към проблема с фалшивите новини и решаването му. Наръчникът срещу фалшивите новини и разработването на платформата представляват важни стъпки в борбата с дезинформацията и се надяват, че те ще дадат значителен принос към тези продължаващи усилия.

Четвърта транснационална среща в Литва

Предпоследната транснационална среща на партньорските организации се проведе във Vilnius Technology and Engineering Training Centre (TECHIN) в литовската столица на 19-20 май 2023 г. Акценти на работната среща бяха: онлайн курса за ученици за борба с разпространението на фалшиви новини – преглед, разпространение и връзки към социалните медии на проекта, отчитане на силни и слаби страни и мерки за отстраняването на пропуските; както и преглед на изготвеното до момента проучване за прилагане на училищни програми срещу фалшивите новини в страните партньори по проекта.

Предоставена бе възможност на участниците да разгледат учебните корпуси на организацията-домакин – вилнюския Център за технологично и инженерно обучение. Представени бяха мисията и визията на образователната институция, специалностите на обучаемите, реализираните дейности и проекти.

MOOC JUIBAD – Отворен онлайн курс за ученици

Този инструмент за обучение с отворен достъп предоставя на учащите творчески инструменти и подходи за насърчаване на тяхното критично мислене и отговорно поведение. Чрез онлайн курса се повишава осведомеността на учениците за правилно идентифициране на фалшиви новини. Внася се подобрение относно училищни програми чрез иновативна методология, включваща проблеми за решаване и лекции за проверка на факти, развенчаване, странично и критично мислене, отнасящи се до изучаваните в училище учебни предмети.

 

Достъпен на: https://mooc.juibad.eu/

 

 

Проучване за прилагане на училищни програми срещу фалшивите новини

Повече информация и достъп до продуктите на проекта са налични на https://juibad.eu/

 

 

Събитие за мултиплициране на резултатите по проект „Join us in the battle against disinformation“

На 11.07.2023 г. в Арт салона на Радио Варна се проведе събитие за мултиплициране на резултатите по проект „Join us in the battle against disinformation“, договор 2020-1-ES01-KA226-SCH-094785, финансиран от Програма Еразъм+ на Европейски комисия, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Официални покани бяха изпратени по електронна поща до различни организации, придружени от регистрационен формуляр.

Целта на събитието беше да се демонстрират постиженията на проекта и да се представят на широката общественост всички интелектуални продукти, разработени по него.

Участници в събитието бяха учители от основни и средни училища от община Варна, педагози от Център за информация и професионално ориентиране, библиотекари от Регионална библиотека – детско-юношески отдел; преподаватели от Медицински университет – Варна; представители с активна гражданска позиция от водещи местни организации, включително и от неправителствения сектор; експерти от компания за разработка на софтуер за анализ на сигурността, журналисти от варненски медии. Официален гост на събитието бе г-жа Антоанета Хинева – главен експерт „Училища“ в Дирекция “Образование и младежки дейности” към Община Варна.

Координаторът на проекта Стойна Илиева и помощник-координаторът Цветелина Николова запознаха участниците с мисията, целите, резултатите и въздействието на проекта. Подробно бяха разгледани интелектуаните продукти, разработени по проекта и възможностите за използване от целевите групи (ученици, учители, преподаватели, работещи с младежи, специалисти от НПО, родители и заинтересовани професионалисти).

Проведени бяха уъркшопи на теми „Дезинформация и фалшиви новини“ (ръководен от Светослав Маринов) и „Киберсигурност и дезинформация: как да се защитим и навигираме безопасно в днешния дигитален свят?“ (ръководен от Никола Аврамов – специалист „Киберсигурност и информационни технологии“). В панелната дискусия „Дезинформация, медии, военноморска история, екология“ участваха журналистите Гинка Христова и д-р Атанас Панайотов, Апостол Пенков (член на ОЦОСУР). Дистанционно участие взе Милена Веселинова (маркетинг координатор в Глобална технологична компания DataArt), която написа статия специално за събитието. Интересна бе и интерпретацията „Истината – допирната точка между журналистиката и литературата“, представена от Наталия Бояджиева (журналист на свободна практика и писател).

Събитието завърши с работна вечеря за всички участници, по време на която имаше среща и всички участници имаха възможност да общуват. Срещата улесни ползотворните дискусии и предостави отлична възможност за работа в мрежа и обмен на идеи между присъстващите.

По време на събитието всички материали, използвани за презентации, семинари и дискусии, бяха предоставени на участниците. Тези материали включваха листовки, слайдове, документи и всякакви други подходящи ресурси, които бяха използвани за подпомагане и подобряване на обучението и разбирането на участниците по обхванатите теми. Предоставяйки тези материали, организаторите имаха за цел да гарантират, че присъстващите имат достъп до изчерпателна информация и справки дори след приключване на събитието, което им позволява да се задълбочат допълнително в темата и да приложат натрупаните знания в съответните им области или интереси.

 

Дезинформация и фалшиви новини

 

Заключителна среща в Румъния по проект JUIBAD

Заключителната среща по проект 2020-1-ES01-KA226-SCH-094785 “Join us in the battle against disinformation” , финансиран по програма „Еразъм+“, се проведе в гр. Браила, Румъния в периода 17 – 18 юли 2023 г. в националния колеж „Ана Аслан“. Домакин на събитието бе SC PSIHOFORWORLD. Осъществен бе преглед на реализираните дейности и изпълнените задачи по проекта. Направен бе качествен анализ на създадените интелектуалните продукти. Дискутира се съдържанието на предстоящия за изготвяне окончателен доклад.

Участниците посетиха Център за неврофийдбек и психология, където им бяха представени терапии, използвани в процеса на възстановяване на деца със специални потребности.

 

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ приключва успешно работата си по международния проект „Join us in the battle against disinformation“

 

COVID-19, военен конфликт, бежанци, климатични промени – това са едни от най-често използваните термини в днешно време, а едно от най-актуалните явления на новото време са фалшивите новини. Изразът „фалшиви новини“ бе определен за дума на 2017 г. от британския речник „Collins”. Фалшивите новини и дезинформацията – информация, умишлено манипулирана с цел заблуждаване на хората – се превръщат във все по-забележимо световно явление. Разпространяването на недостоверна информация се улеснява чрез социалните медии посредством инструментите им за персонализиране. Дори и младите хора, които се ориентират добре в цифровите технологии, трудно успяват да идентифицират манипулираните новини. Това налага необходимостта от по-задълбочено разбиране на дезинформацията.

Повишаване на качеството на преподаване за противопоставяне на фалшивите новини, популяризиране на проверката на фактите и засилване на критичното мислене сред учениците в анализа на информацията с цел повишаване на гражданското и отговорно поведение бе основна цел на проекта “Join us in the battle against disinformation”. Във финансирания по програма „Еразъм+“ проект JUIBAD, ключова дейност 2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, КД226 „Партньорства в областта на цифровото образование“, партниращите организации от Испания, България, Гърция, Италия, Литва, Румъния, Руска федерация и Турция насочиха усилията си към създаване на три интелектуални продукта, посветени на фалшивите новини – онлайн наръчник за учители, отворен онлайн курс за ученици, проучване за прилагане на училищни програми срещу фалшивите новини.

Повече информация и достъп до продуктите на проекта са налични на уеб сайта на проекта: https://juibad.eu/

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/bg/projects/search/details/2020-1-ES01-KA226-SCH-094785

https://abarka.org/erasmus-plus-ka2-juibad/

С благодарност към нашите прекрасни партньори, без които всичко това, нямаше как да бъде реализирано!

 

 

Екипът, работещ по проект JUIBAD, благодари на ръководството на гимназията в лицето на г-н Деан Василев за предоставените възможности за развитие на ученици и учители при работа по проекти по програма “Еразъм+”.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма Еразъм +. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.