ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ОБРЪЩЕНИЕ от УУС

ДО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

ГРАД  ВАРНА

 

ПИСМО – ОБРЪЩЕНИЕ

от Училищния ученически съвет

 

Уважаеми съученици,

 Ние, учениците от Ученическия съвет, искаме училището ни да бъде безопасно и защитено пространство, в което да има ред, спокойствие и сигурност за всички ученици и за всеки ученик!

Училищният тормоз е тревожен феномен от всекидневието ни. “Bullying” –поведението е форма на насилие, злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи ученик, извършва се от позиция на силата и се повтаря многократно във времето.

Разпознаваме ли формите на тормоз в училище и приемаме ли, че те са нещо нормално в отношенията ни? Нормални ли са удрянето, хвърлянето на вещи, подмятанията, подигравките, заплашителните реплики, жестове, обезценяващите погледи, неприятелското следене, избягването и изключването от групата, разпространението на злобни слухове… ?

Някои ученици обичат да се наслаждават на чувството на превъзходство над другите. Понякога те са популярни и имат подкрепата на приятелите си за това поведение. Не разбират и не ги е грижа, че по този начин нараняват другите, оправдават, се, че жертвата си „го търси“.

Замисляме ли се за последствията от тези действия? За жертвите на насилие, които могат да изпаднат в депресия, да се чувстват наранени и самотни, да не искат да идват на училище…?

Къде виждаме себе си? Подкрепяме насилника? Влизаме в ролята на страничните наблюдатели, страхувайки се да не се насочат и срещу нас? Или  заставаме на страната на жертвата?

Как да се справим с това? Нека всички в училище – ученици, учители и родители – да участваме заедно и да обединим усилията си, да спазваме и утвърждаваме ясни ценности и правила на поведение, които не допускат прояви на насилие и тормоз и да се стремим да развиваме у себе си емпатия, толерантност и приемане на различието.

Да се справим с тормоза зависи в най-голяма степен от самите нас. Да не се страхуваме да съобщаваме случаите на тормоз в училище, винаги да поставяме себе си на мястото на жертвата, да се учим да говорим за своите чувства и да помислим за ползите от контрола над гнева, мирно да решаваме конфликтите помежду си, да проявяваме един към друг повече  уважение и разбиране, да се стремим да поддържаме добри взаимоотношения!

Ние вярваме, че до нас винаги ще бъдат класните ръководители, училищните психолози, административното ръководство и нашите родители!

Нека заедно да направим света в училище по-добър!

 

21.02.2017 г.

Варна