ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ОБРЪЩЕНИЕ от УУС

 

ДО

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ВАРНА

 

 УВАЖАЕМИ СЪУЧЕНИЦИ,

Ученическата униформа е задължение, което преди няколко години учениците от ПГИ “Д-р Иван Богоров“ сами са предложили, избрали и приели да изпълняват и то по собствена инициатива. Днес, ако трябва да преценяваме ползите и минусите от носенето на униформа в училище, ще се сблъскаме с различни мнения.

Ние изразяваме позицията, че униформата на всяко едно училище е една от неговите характеристики и важен идентификационен знак, поднесен по един естетичен начин.

Всяко училище има специфична униформа, която го отличава от другите училища. Това от своя страна ражда стремеж към самоутвърждаване, желание да докажем, че нашето училище е нещо повече от другото.

Марковите, дизайнерските, скъпи или не толкова скъпи, но предпочитани от всеки един дрехи, подчертават и представят неговата индивидуалност. Но училището е мястото, където индивидуалността на всеки се изразява чрез учебния процес, а униформата е това, което обединява отделните индивидуалности.

Нека да поставим акцент върху това, което създаваме с интелектуалния си потенциал, а униформата да е символ на това, което ни обединява.

Ученическата униформа представя нас – учениците от ПГИ „Д-р Иван Богоров“. Всяка измачкана и извадена от чантата риза показва неуважение към нас самите, защото униформата ни учи на принадлежност и дисциплина.

Да я носим с чест, гордост и достойнство!

 

Варна, 17.01.2015 г.