ПГИ "Д-р Иван Богоров"

РЕЗУЛТАТИ

Logo

 

ПРОЕКТ 2014-1-BG01-KA102-000829

Veni! Vidi! Vici! – A Chance and a Challenge for Life. –

 Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот!

Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“,

сектор „Професионално образование и обучение“

 

В периода 09 – 13 ноември 2015 г. бе направен подбор по документи на кандидатите за втората мобилност по ПРОЕКТ 2014-1-BG01-KA102-000829 Veni! Vidi! Vici! – A Chance and a Challenge for Life. – Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот!“.

След подбора на документи допуснати до втория етап са следните ученици:

 

 1. Александра Стоянова Стоянова – X a клас
 2. Мартин Андонов Митков – X б клас
 3. Каля Калева Калева – X б клас
 4. Жаклин Петрова Желева – X б клас
 5. Владислава Владимирова Димитрова – X б клас
 6. Калина Мирославова Иванова – X б клас
 7. Станислава Николаева Василева – X в клас
 8. Пламена Николаева Николова – X в клас
 9. Ивалин Димитров Люцканов – X г клас
 10. Димитър Маринов Станчев – X г клас
 11. Мартина Мартинова Йорданова – X г клас
 12. Ивета Красимирова Стойчева – X д клас
 13. Ренета Руменова Димитрова – X ж клас
 14. Моника Валентинова Василева – XI а клас
 15. Христиана Младенова Радева – XI а клас
 16. Петя Кирилова Дренчева – XIа клас
 17. Лиляна Станиславова Денева – XI б клас
 18. Милена Филчева Митева – XI б клас
 19. Йордан Андреянов Андреев – XI б клас
 20. Адрияна Йорданова Белчева – XI г клас
 21. Цветелина Иванова Николова – XI г клас
 22. Теодора Тодорова Младенова – XI г клас
 23. Неда Георгиева Чакалова – XI в клас

 

 

 

Вторият етап от подбора – интервю на английски език ще се проведе на:

16.11.2015г. от 13.30 часа за ученици от X клас

18.11.2015г. от 13.30 часа за ученици от XI  клас