ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Процедура за подбор РЕЗУЛТАТИ

Logo

ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици за включване във втори поток от целева група

по Проект 2015-1-BG01-KA102-013835

Мобилност без граници – професионални умения чрез опит!

 

Период на мобилността:

16.10.2016 г. – 29.10.2016 г.

 

Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

  • Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна от 10 или 11 клас /с навършени 17 години към м. Юни 2016 г./ от всички специалности за учебната 2015/2016 г.
  • Успех от I срок над Добър
  • Липса на наказания за I срок – предимство
  • Възможност за пътуване и отсъствие от България за 14 дни
  • Не е желателно повторно участие на ученик в проекти по програма „Еразъм+”

/предимство ще имат нови участници/

  • Ученици, успешно участвали в подбора за първа мобилност – предимство

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на три етапа – подбор по документи, тест и интервю на английски език.

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
  2. CV европейски формат – на английски език /по образец/;
  3. Мотивационно писмо за участие в мобилността /по образец/;
  4. Копие от страниците със срочни оценки на бележник за I учебен срок;

     Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров” в срок до 28.03.2016 г. /понеделник/

 Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до тест само кандидатите, отговарящи на общите изискванията и предоставили нужните документи.

 II етапПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Учениците успешно преминали първи етап, ще държат тест по английски език ниво В1+.

III етап – ИНТЕРВЮ:

Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

Окончателният състав на втория поток от целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.


РЕЗУЛТАТИ ОТ І ЕТАП

Списък

На учениците допуснати до втори етап за подбор

II етапПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Учениците успешно преминали първи етап, ще държат тест по английски език ниво В1+ на 12.04.2016 г. /вторник/ от 12:00 часа в каб. 405.

1. Пламена Николаева Николова – 10 в клас

2. Еванина Божанова Божанова – 11 б клас

3. Даниел Пламенов Димитров – 11 д клас

4. Веселин Драганов Иванов – 11 в клас

5. Александър Добромиров Друмев – 11 а клас

6. Веселин Димитров Иванов – 11 в клас

7. Живко Боянов Стойков – 11 б клас

8. Тихомира Диянова Пенева – 11 г клас

9. Полина Павлова Асенова – 11 д клас

10. Мартина Мартинова Йорданова – 10 г клас

11. Зейнеб Хасан Мюмюн – 11 а клас

12. Антония Николаева Радева – 11 а клас

13. Марин Стоянов Маринов – 11 д клас

14.,Светослав Огнянов Хаджитодев – 11 д клас

15. Лъчезар Тодоров Димов – 11 а клас

16. Жулиен Владимиров Проданов – 11 в клас

17. Благовест Божидаров Вълчев – 11 б клас

18. Мутлу Алтан Исмаил – 10 г клас

19. Йордан Андреянов Андреев – 11 б клас

20. Янислава Янева Паунова – 11 в клас

21. Калоян Георгиев Милчев – 11 в клас