ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Първа мобилност

Logo

Гимназисти от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ на двуседмичен стаж в Лондон

Дванадесет ученици от XI и XII клас на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна посетиха град Лондон, Обединено Кралство, и проведоха двуседмичен стаж в местни предприятия и организации. Партньор е ADC College, Лондон.

Пътуването в периода 31.01.2016 – 13.02.2016 г. е част от дейностите по проект 2015-1-BG01-KA102-013835 „Мобилност без граници – професионални умения чрез опит“, Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.

Ученици от специалностите Бизнес администрация, Банково дело, Електронна търговия, Застрахователно и осигурително дело и Търговия на едро и дребно бяха част от екипа на английски фирми, в които работеха под прякото ръководство на наставници и изпълняваха успешно поставените им задачи. Те усъвършенстваха чуждоезиковата си подготовка и боравенето с професионална терминология. Придружаващите ги учители, Анита Димитрова и Диана Димитрова, осъществяваха мониторинг визити на реалните работни места, съгласно график изготвен от колежа. Мнението на работодателите за учениците ни – отлично поведение на работното място, изпълнителност, много добра комуникация на английски език и готовност за учене на новости.

Стажуването бе съпътствано и от богата културна програма, по време на която учениците се запознаха с бита и традициите на Обединеното Кралство, както и с интересни от културна и историческа гледна точка, обекти.

В края на стажа учениците получиха Сертификат от ADC College и Сертификат Европас мобилност, както и препоръки от работодателите, което увеличава предимствата им при кандидатстване за работа на европейския пазар на труда.

Сбогуването с града бе изпълнено с много прегръдки и обещание за следващи контакти и втора мобилност през месец октомври 2016 г.