ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Втора мобилност

Logo

ОТЧЕТ ВТОРА МОБИЛНОСТ /03.04.2016 – 16.04.2016/

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ осъществи с голям успех втората мобилност по ПРОЕКТ 2014-1-BG01-KA102-000829 Veni! Vidi! Vici! – A Chance and a Challenge for Life. – Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот!“ Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“, в град Порто Сант Елпидио, Италия.

Основната цел на проекта е повишаване качеството на професионалното образование чрез изграждане на мост между двете професионални гимназии, от България и Италия, и работодатели приемащи ученици и споделящи своите знания и опит.

Мобилността на 15 ученици и придружаващите учители Дияна Дянкова и Ивелина Чучаркова се осъществи в периода 03.04 – 16.04.2016 г. Приемаща страна бе Istituto Statale di Istruzione Tecnica Professionale e Scientifica гр. Porto Sant’Elpidio, Италия.

По време на мобилността се осъществиха следните дейности:

  • Съвместни занятия между български и италиански ученици за изготвяне на презентации популяризиращи туризма в областите Варна и Марке.
  • Участие в конференции по икономика, иновациионни технологии и туризъм
  • Изработване на общ сайт за промотиране на най – атрактивните туристически забележителности в област Варна и област Марке
  • Посещение на Стопанската Търговска камара в областния град Фермо, разговор с президента Грациано Ди Батиста, който запозна учениците с дейността на Камарата и възможностите за бизнес в региона
  • Посещение на италиански фирми и ферма за агро туризъм, където учениците се запознаха с технологията на производствения им процес и получиха ценни съвети за инвестирането в брандинга и създаването на уникална марка.
  • Занятия в компютърни лаборатории за презентиране и представяне на бизнес проект в областта на селския туризъм – „Етнографски комплекс“
  • Създаване на сайт за втората мобилност на проекта, видео материали и представяне на презентации от италиански и български ученици за стартиране на бизнес
  • Посещения на театри, археологически музеи, исторически забележителности и природен парк, чрез което учениците се докоснаха до миналото и културното наследство на Област Марке, Италия
  • Споделяне на добри практики в областта на образованието между ученици и преподаватели
  • Участие в симулация за учредяване на съвместна фирма между български и италиански ученици, осъществена пред нотариус от област Фермо

Учениците и техните преподаватели останаха впечатлени от ентусиазма и гостоприемството на италианските преподаватели, ученици и фирми.

Професионалните гимназии от двете европейски държави остават отворени за бъдещи съвместни контакти и проекти.