ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Богоровски дни

На 31.03.2016 г. в Актовата зала се проведе традиционното състезанието „Какво знаем за Иван Богоров” между новопостъпилите ученици от осми клас. Те отговаряха на въпроси за живота и творчеството на патрона на училището и представиха презентации на различни теми свързани с Богоров. С най-много точки на първо място се класира отбора на VІІІ е клас. Второ място зае отборът на VІІІ г клас, а трето – отборът на VІІІ д клас.