ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Трета мобилност

Проект 2015-1-BG01-KA102-013835

Мобилност без граници – професионални умения чрез опит!

“Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“,

сектор „Професионално образование и обучение“

erazym      resursi

ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици  за включване в трети поток от целева група

по Проект 2015-1-BG01-KA102-013835

Мобилност без граници – професионални умения чрез опит!

 

Период на мобилността:

26.03.2017 г. – 08.04.2017 г.

 

Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна от 11 или 12 клас /с навършени 17 години/ от всички специалности за учебната 2016 /2017 г.
 • Успех отпредходна учебна година над Добър
 • Липса на наказания за предходна учебна година
 • Участия в училищни и извънучилищни изяви
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за 14 дни
 • Предимство имат нови участници в проекти по програма „Еразъм+”
 • Предимство имат ученици, успешно участвали в подбора за втора мобилност и резерви от втора мобилност

 

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на три  етапа – подбор по документи, тест и интервю на английски език.

 

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. CV европейски формат – на английски език /по образец/;
 3. Мотивационно писмо за участие в мобилността /по образец/;
 4. Копие от страниците с годишен успех за предходна учебна година;

*Образци на изброените документи може, да си свалите от линковете по-долу.

    

    Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров”                    в срок до 24.10.2016 г. /понеделник/

 

Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до тест само кандидатите, отговарящи на общите изискванията и предоставили нужните документи.

 

II етапПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Учениците успешно преминали първи етап,  ще държат тест по английски език ниво В1+.

 

III етап –  ИНТЕРВЮ:

      Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

      Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

 

Окончателният състав на третия поток от целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.