ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Първа мобилност Италия

Ученици от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” град Варна придобиха опит и умения в град Порто Сант Елпидио, Италия

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” осъществи с голям успех първа мобилност по проект „Veni! Vidi! Vici! – A Chance and a Challenge for Life. – Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот!” –  проект, получил финансова подкрепа по програма „Еразъм+” , Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”. Основна цел на проекта е повишаване качеството на професионалното ни образование чрез изграждане на мост между двете професионални гимназии (от България и Италия) и работодатели, приемащи ученици и споделящи своите знания и опит.

Мобилността на 11 ученици и двама учители от гимназията се осъществи в периода 13.04.–26.04.2015 г., а приемаща организация бе Държавният институт за професионално и техническо образовани (Istituto Statale di Istruzione Tecnica Professionale e Scientifica) от град Порто Сант’Елпидио, Италия.

Ето и дейностите, които се осъществиха през периода на първата мобилност:

 • Общо 7 учебни занятия, съвместно с италианските ученици, по 5 учебни дисциплини на английски и италиански език;
 • Съвместен урок по бизнес икономика с двама преподаватели – от България и Италия;
 • Конференция за дейността на Сдружението на местните инвеститори, производители и предприемачи – GAL Fermano;
 • Посещения и запознаване с бизнеса на 6 фирми с различен вид  и обем на производство, различни политики,  пазари и устройствен принцип. Споделяне на техния опит, фирмени практики и традиции;
 • Посещение на Стопанската /Търговска камара в областния град Фермо, разговор с президента и други служители – разясняване на дейността на Камарата и нейната роля за развитие на местния бизнес, интервюта за пресата, относно целите и реализацията на проекта;
 • Общо 5 полудневни занятия в IT лаборатория за анализ, обобщение, подбор и презентиране на информацията след посещенията на стопанските и културните обекти;
  • Създаване на сайт на проекта, обработка на фото и видео материали, изработване на клипове и презентации за сайта и за страницата във Facebook;
 • В рамките на културната програма – посещения на музеи, галерии   и архитектурни комплекси;
 • Чрез проведените екскурзии  – познание за географските  особености на района и обогатяване на пространственото мислене на участниците;
 • Постоянен обмен на полезна информация между ученици и преподаватели, относно образователните програми и системи на обучение и администриране на  учебната дейност и производствени практики. Споделяне на добре работещи методики и личен опит.

Учениците и техните преподаватели останаха впечатлени от гостоприемното отношение на италианското училище и посетените фирми.

Сбогуването с града бе изпълнено с много прегръдки с новите италиански приятели и обещание за следващи контакти и втора мобилност през месец април 2016 г.