ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

Проект “Ученически практики” 2013/2014

През учебната 2013/2014 г. в проект “Ученически практики” се включиха 68 ученици от 11 клас от професиите “Финансист”, “Офис-мениджър”, “Оперативан счетоводител”, “Организатор Интернет приложения” и “Сътрудник в малък и среден бизнес”.

Наши партньори са: Стопанска камара –Варна, Корект Брокер ЕООД, Дивас Арт ЕООД, Радо-2009-Г ЕООД, Застрахователен Брокер Хидро Инс ЕООД, Генерална Агенция България ЕООД, Акристо ООД, Лазаров дизайн ЕООД, Инсайд БГ ООД, Сдружение с нестопанска цел “Институт за кариерно развитие, Дейдконсулт ЕООД, Рекламна агенция Ритон-Р ЕООД, Кооперация Галатея –Варна, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Нет Комп ЕООД, Веста – 2011 ЕООД и Търговия и логистика ЕООД.

Практика във “Варчев Финанс”

ученически практики

Първи работен ден на ученици от единадесетите класове на ПГИ “Д-р Иван Богоров” Ученикът Светослав Стоянов от 11 в клас специалност „Застрахователно и осигурително дело” се запознава с Кичка Дичева – наставник и управител на „Корект Брокер” ЕООД

ученически практики

Ученичките Мирела Йорданова и Теодора Тодорова от 11 в клас специалност „Застрахователно и осигурително дело” на първа среща с Галина Тотева – наставник и управител на „Радо -2009 Г” ЕООД / представителство на Дженерали Застраховане /

„А енд В инс” ООД , представителство на Алианц България, посреща ученичките:

– Неслихан Назиф – специалност „Банково дело” – Виктория Стойкова – специалност „Банково дело” – Диляна Георгиева – специалност „Застрахователно и осигурително дело” – Божана Узунова – специалност „Банково дело” – Николета Колева – специалност „Банково дело” – Грациела Костадинова – специалност „Банково дело”

Успешно приключи участието на ученици от XIв клас специалност „Застрахователно и осигурително дело” в проект Ученически практики. В периода от 15.11.2013 г. до 23.05.2014 г. единадесет ученици от тази специалност бяха на практика в пет фирми партньори с наблюдаващ учител Диана Димитрова.
Презентация