ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

Проект „Ученически практики“ – успешен финал

На 29.05.2015 г.  приключи участието на учениците от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ по проект „Ученически практики“- BG051PO001/3.3.07-0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  В реализирането  му се включиха 10 фирми партньори, в които се обучиха 55 ученици от 11 клас. Всички те разшириха професионалните си знания  и придобиха практически умения по професията, подпомогнати от своите наставници. На 10 ученици бяха направени предложения за работа.

Екипът на проект „Ученически практики” изказва своята благодарност на наставниците и екипите от фирмите партньори, които обучаваха нашите ученици на отговорност, дисциплина и професионализъм – Стопанска камара –Варна, Дивас Арт ЕООД, Радо-2009-Г ЕООД, Генерална Агенция България ЕООД,  Лазаров дизайн ЕООД, Инсайд БГ ООД, Нет Комп ЕООД, Веста – 2011 ЕООД, Счетоводна кантора Бойчев ООД и Счетоводна кантора „Ванс ентерпрайз“ ЕООД“.