ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Мажоретен състав – събития

По време на публичната изява мажоретките представиха видове въртене с палката и комбинации на свързани движения и поканиха своите съученички на сцената. Демонстрираха своето изпълнителско майсторство и добър избор на музиката, както и усилената работа върху самите композиции, оригиналност, динамика и артистичност.

За да има добър мажоретен състав се изисква доста усилия и много тренировъчна дейност. Мажоретките с огромно удоволствие демонстрираха своята работа през цялата година. Тези красиви момичета отделят много от свободното си време и помагат в създаването на танци, които им доставят удоволствие и настроение.

Цел:

Да се превърнем в емблема на училището и спортните отбори.