ПГИ "Д-р Иван Богоров"

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТИ

Утвърден бюджет за 2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Касов отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.12.2019 г.

Разпределение на средствата от преходен остатък от бюджет 2019 г.


Утвърден бюджет за 2018 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.03.2018 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.06.2018 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.09.2018 г.

Касов отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.12.2018 г.

Разпределение на средствата от преходен остатък от бюджет 2018


Утвърден бюджет за 2017 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.03.2017 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.06.2017 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.09.2017 г.

Касов отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.12.2017 г.

 

Утвърден бюджет за 2016 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.03.2016 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.06.2016 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.09.2016 г.

Касов отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.12.2016 г.

 


Утвърден бюджет за 2015 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.03.2015 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.06.2015 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 30.09.2015 г.

Отчет на извършените разходи на бюджетни средства към 31.12.2015 г.


Утвърден бюджет за 2014 година и отчет за неговото изпълнение