ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Заключителна отчетна среща 3-та мобилност 2017 г.

На 11.05.2017 г. от 10 ч. в хотел „Черно море“ гр. Варна се проведе заключителна отчетна среща по Проект 2015-1-BG01-KA102-013835 „Мобилност без граници – професионални умения чрез опит!“, Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.

Гости на мероприятието бяха:  г-жа Светлана Игнатова – гл. ексерт „Училища“ при Община Варна, г-жа Мирослава Иванова – сектор „Управление на проекти“ към Икономически университет Варна, г-жа Стефка Хадживасилева – Стопанска камара гр. Варна, Туристическа агенция  БГ Турс, учители, ученици и ръководството на гимназията.

Представени бяха целите на проекта, партньорската организация, целевата група и екипа по проекта. Приложена беше изчерпателна информация от придружаващите учители,  подкрепена със снимки  за успешното реализиране на трите мобилности.

По време на срещата учениците от трите мобилности споделиха знания, умения и опит, придобити от престоя си в Лондон. Посочени бяха компетентностите и сертификатите,  които са придобили след учатието си в проекта.

Срещата бе равносметка на извършеното, на наученото, на споделения опит, на поетите отговорности, на израстването, на създадените приятелства, на прекрасните мигове, на разширения кръгозор, на придобитото самочувствие, на новото, на промяната.

Събитието бе отразено от:  телевизия „Черно море“, телевизия БНТ 2, радио Варна.