ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Фибоначи – събития

На 27.6.2017 г., от 14:35 в сградата на гимназията се проведе представителна изява на клуб  „Фибоначи“. Учениците се изявяваха като решаваха интересни задачи от материала от осми клас, както и други  забавни задачи.

Целта е участниците в клуба да покажат,  че математиката може да бъде лесна и интересна.

Учениците представиха презентации на тема Архимед , Фибоначи , Велики математици и др., като запознаха своите съученици  с интересни факти от живота и творчеството им. На представителната изява присъстваха и участници от клуб „Архимед“,  техни съученици от осми клас и родители. Всички участници от клуба завършват учебната година, без слаби оценки.

За постигнатите успехи , повишаване на мотивацията , изявените  ученици с по-добри резултати  бяха поощрени с малки награди.

fibunachi