ПГИ "Д-р Иван Богоров"

БЕЛ 1 – събития

Предвиденото представително занятие на клуба бе проведено на 26.6.2017 г. в сградата на гимназията, в каб. 405, разполагащ с интерактивна дъска и мултимедия, като пред участниците и гостите беше представена презентация, припомняща по-интересните моменти от работата на учениците, резултатите от техните контролни тестове и писмени работи, както и анализ на техния напредък в областта на езика и литературата.

IMG_20170505_134359

IMG_20170505_134947