ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Математика – събития

20170505_140657Представителната  изява на клуб Математика беше проведена на 26.06.2017 г. в гимназията.

Учениците се изявяваха като представиха Велики математици и техни запомнящи се действия и реплики. Те го показаха в презентации за Архимед, Сократ, Питагор, Евклид, Айнщайн и др. Под формата на викторина и ръководството на Ирина се проведе онлайн тест по комбинаторика от сайта Солема – „Учи разумно“.

Целта е участниците в клуба да покажат,  че математиката е непреходна и интересна.

На представителната изява присъстваха и съученици от десети клас.

Всички участници от клуба завършват учебната година, без слаби оценки, а двама и с отлични.

 

20170627_134429 20170627_134442