ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Счетоводство – събития

На 30 юни 2017 г. от 12:30 часа в стая №405 се проведе представително занятие по счетоводство с учениците от 11 г клас с обучителни затруднения по проект Твоят час. Разгледана бе презентация на тема „Професия счетоводител“. Дискусия по темата и забавно счетоводство – кръстословица съставена от ученици показаха интерес към професията.

След преодоляване на затруднения от девети и десети клас по учебното съдържание, вниманието и интереса на учениците към професията на счетоводителя е засилен.

IMG_6663 IMG_6664

IMG_6665 IMG_6678