ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Счетоводство на предприятието – събития

На 27 юни 2017 г. от 12:30 часа, в стая №404 се проведе представително занятие на клуба с учениците от 10 г  и 10 ж клас с обучителни затруднения по проект „Твоят час“.

На занятието присъства госпожа Веселина Пелтекова – преподавател по Счетоводство в Икономическия университет и собственик на Счетоводна къща. Тя запозна учениците с ролята на добрия счетоводител и значението на счетоводството за успеха на фирмата, както колко важни са знанията по теория и приложенията им на практика. Учениците слушаха с интерес и поставиха много и интересни въпроси.

Учениците изготвиха и табло с интересни и забавни факти за счетоводството.

Представена беше презентация за дейността на клуба през изминалия период, проведените занимания, посетените фирми и обекти и др.

Финалът на  проекта показа, че след преодоляване на затруднения от девети  клас по учебното съдържание вниманието и интереса на учениците  към професията на счетоводителя е засилен.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA