ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ГРАФИК

за провеждане на поправителна сесия за определяне на годишни оценки за учебната 2019/2020 година на учениците от VІІІ-ХІ клас в дневна форма на обучение

учебен предмет дата час място на провеждане
1 Математика 31.08.2020 09:00 кабинет 408

Всеки ден се провеждат консултации, както следва:

ІХ клас от 09:00 часа  в кабинет 302

Х клас от 10:00 часа в кабинет 302