ПГИ "Д-р Иван Богоров"

12 видеоурока как да използваш Гугъл класна стая

1. Въведение във видео уроците за Гугъл класна стая


 

2. Изглед и настройки на Гугъл класна стая

 

3. Създаване на клас и настройки

 

4. Добавяне и управление на ученици

 

5. Публикуване на материали и съобщения

 

6. Споделяне на материали и ресурси с учениците

 

7. Създаване на Теми за лесно и бързо организиране на материали и задания

 

8. Създаване на материали и повторното им използване

 

9. Създаване на въпроси, задания и тестове

 

10. Оценяване на задания и тестове

 

11. Архивиране на класове и други функционалности

 

12. Как да ползваме Гугъл класна стая от мобилно приложение