ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Видеоуроци за работа с Google Формуляри

Как да използваме Google Формуляри

 

Изработване на тестове с Google form