ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Ресурси по математика

Geogebra Notes – Севдалина Георгиева

 

 

Geogebra в Classroom – Севдалина Георгиева

 

Цилиндър и конус образуване

 

РАЗДЕЛЯНЕ ОТСЕЧКА НА ТРИ РАВНИ ЧАСТИ

 

СИМЕТРАЛА НА ОТСЕЧКА И ОКРЪЖНОСТ ОПИСАНА ОКОЛО ТРИЪГЪЛНИК

 

ОКРЪЖНОСТ ВПИСАНА В ТРИЪГЪЛНИК ПОСТРОЯВАНЕ

 

Построяване на триъгълник по страна, прилежащ ъгъл и височина към тази страна

 

Построяване на триъгълник по две страни и медиана към едната от тях

 

Построяване на триъгълник по две страни и височина към едната от тях