ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

2020/2021 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІІІ А

Специалност: БАНКОВО ДЕЛО

Професия: ФИНАНСИСТ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІІІ Б

Специалност: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ 

Професия: ОФИС-МЕНИДЖЪР

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІІІ В

Специалност: ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

Професия: ПРОГРАМИСТ

С разширено изучаване на: Немски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІІІ  Г 

Специалност: ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

Професия: ПРОГРАМИСТ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІІІ Д

Специалност: ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Професия: ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VІІІ Е

Специалност: ИКОНОМИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Професия: ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

С разширено изучаване на: Английски език


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ІХ А

Специалност: БАНКОВО ДЕЛО

Професия: ФИНАНСИСТ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ІХ Б

Специалност: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ 

Професия: ОФИС-МЕНИДЖЪР

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ІХ В

Специалност: ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

Професия: ПРОГРАМИСТ

С разширено изучаване на: Немски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ІХ  Г 

Специалност: ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

Професия: ПРОГРАМИСТ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ІХ Д

Специалност: ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Професия: ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ІХ Е

Специалност: ИКОНОМИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Професия: ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

С разширено изучаване на: Английски език


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА Х А

Специалност: БАНКОВО ДЕЛО

Професия: ФИНАНСИСТ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА Х Б

Специалност: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ 

Професия: ОФИС-МЕНИДЖЪР

С разширено изучаване на: Немски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА Х В

Специалност: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО 

Професия: ФИНАНСИСТ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА Х Г 

Специалност: ИКОНОМИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Професия: ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА Х Д

Специалност: ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Професия: ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА Х Е 

Специалност: ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

Професия: ПРОГРАМИСТ

С разширено изучаване на: Английски език


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ХІ А

Специалност: БАНКОВО ДЕЛО

Професия: ФИНАНСИСТ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ХІ Б

Специалност: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ 

Професия: ОФИС-МЕНИДЖЪР

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ХІ В

Специалност: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО 

Професия: ФИНАНСИСТ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ХІ Г 

Специалност: ИКОНОМИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Професия: ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ХІ Д

Специалност: ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Професия: ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ХІ Е 

Специалност: МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

Професия: СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

С разширено изучаване на: Английски език


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ХІІ А

Специалност: БАНКОВО ДЕЛО

Професия: ФИНАНСИСТ

С разширено изучаване на: Немски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ХІІ Б

Специалност: БАНКОВО ДЕЛО

Професия: ФИНАНСИСТ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ХІІ В

Специалност: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО 

Професия: ФИНАНСИСТ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ХІІ  Г

Специалност: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ 

Професия: ОФИС-МЕНИДЖЪР

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ХІІ Д

Специалност: ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Професия: ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

С разширено изучаване на: Английски език

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ХІІ Е 

Специалност: ИКОНОМИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Професия: ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ