ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Отчетна среща по Проект 2020-1-BG01-KA116-078456

 “Европейски стажове, обмяна на опит и сътрудничество – ключ към личностно и професионално развитие”, сектор „Професионално образование и обучение“, Програма „Еразъм +“.  На 02.05.2022 г. от 13 ч. в зала Арт салон на  Радио Варна се проведе Отчетна среща по проекта.…

ВТОРО МЯСТО за учениците от 11 д клас

           Състезанието се проведе под формата на оnline конкурс за ученическо ЕСЕ на тема: „15 години България в Европейския съюз – статистически измерения на промените“.          Целта   на състезанието е да се провокира креативността и оригиналността  на учениците и чрез…

Ученически практики – 2

Обща информация за проекта На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – управляващ…

Предстояща мобилност във Франция по проект 2021-1-FR01-KA210-VET-000032871 “All Together: Safer and Better!” по програма Еразъм+

Започва процедура за подбор на ученици от IX – XI клас за включване в образователна мобилност и учители – ръководители, придружаващи ученици по време на мобилност по проект 2021-1-FR01-KA210-VET-000032871 “All Together: Safer and Better!” по програма Еразъм+. Период на мобилността:…

Предстоящи мобилности в Румъния и Португалия по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER

Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values” по Програма „Еразъм +“ Започва процедура за подбор на ученици от IX – XI клас за включване в целева група и учители – ръководители, придружаващи ученици по…

Шесто Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения, гр. Девин, 15 -17 април 2022

За шеста година сдружение “Аз мога – тук и сега” организира и проведе уникално състезателно събитие – 449 участници, разпределени в 3 възрастови групи, 37 населени места, 56 училища. Мащабен проект, реализиран от 26 ентусиасти, посветили се на идеята да…

Втора партньорска среща по проект JUIBAD

На 29.03 и 30.03.2022 в гр. Невшехир, Търция, се проведе втора партньорска среща по проект JUIBAD, Заедно в борбата срещу дезинформацията. Г-жа Стойна Илиева, координатор на проекта и г-жа Цветелина Николова зам. координатор и преводач, участваха в  съвместно разработване на…

Открит урок в часовете по Банково дело

Учениците от 11 A клас специалност „Банково дело“ с ръководител Северина Борисова – учител по икономически дисциплини, взеха участие в открит урок на тема “Изгради бъдещето си! Отнасяй се умно към парите!”. За 6-та поредна година Джуниър Ачивмънт България организира инициативата – „Световна седмица…