ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПГИ “Д-р Иван Богоров” се включи в инициативата на УНИЦЕФ “Най-големият урок на света”

На 30.09.2015 г. ПГИ “Д-р Иван Богоров” се включи в инициативата на УНИЦЕФ “Най-големият урок на света”. Целта на тази инициатива е младото поколение да се запознае с новите Глобални цели за устойчиво развитие на планетата и да даде своите…

Конкурс за ученическо есе на тема „Какво ми дава и какво ми взема Интернет“

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обявява конкурс за ученическо есе на тема „Какво ми дава и какво ми взема Интернет“. Инициативата е част от поредицата събития, посветени на 150 годишнината от създаването на Международния съюз по далекосъобщения (МСД)…

Конкурс за участие в Програмата YES за обмен на ученици за едногодишно обучение в САЩ за учебната 2016/2017 година

Американският съвет за международно образование обявява конкурс за участие в Програмата YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) за обмен на ученици за учебната 2016/2017 година. Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ. Ученици от 9 и 10 клас…

Конкурс за стипендии за учебната 2015-2016 г. на фондация “Атанас Буров”

за ученици от професионални гимназии по икономика Стипендията е в размер на 70 лв. и се изплаща за десетте учебни месеца. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: –  Отличен успех през всички години на обучение; –  Участие в извънкласни…

Подбор на ученици за включване в целевата група по проект „Мобилност без граници – професионални умения чрез опит“

На вниманието на всички ученици от XII и XI клас, обучаващи се в специалности „Бизнес администрация”, „Банково дело”, „Застрахователно и осигурително дело”, „Електронна търговия”, „Икономическо информационно осигуряване”, „Оперативно счетоводство” В началото на учебната 2015/2016 година предстои подбор на ученици за…

ПГИ “Д-р Иван Богоров” спечели втори проект по програмата ЕРАЗЪМ+

Проект  „Мобилност без граници – професионални умения чрез опит“ по  програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”, разработен от екип от учители от ПГИ „Д-р Иван Богоров”, е одобрен от Центъра за развитие…

Списък на приетите ученици след завършено основно образование

СПИСЪК на приетите ученици след  завършено основно образование на първи етап на класиране професия: Оператор  информационно осигуряване специалност: Икономическо информационно осигуряване