ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ЗАПОЧВАТ ИНТЕРВЮТА ЗА МОБИЛНОСТ ДЪБЛИН

На вниманието на 11 клас! Всички ученици, подали документите си за мобилност Дъблин  по Проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000010013 Програма „Еразъм +“ КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ информираме ви, че:   Интервютата започват да се провеждат в седмица от…

ПОДБОР МОБИЛНОСТ ЕСТОНИЯ

Проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 „Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“ (“MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”)   ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ПО МОБИЛНОСТ ЕСТОНИЯ Дестинация:  гр. Синди, ЕСТОНИЯ Период на мобилността: –…

Ден на толерантността в ПГИ “Д-р Иван Богоров”

  На 16 ноември учениците и учителите от ПГИ “Д-р Иван Богоров” – Варна отбелязаха Деня на толерантността. По инициатива на Ученическия съвет създадохме нашето Дърво на толерантността и всеки бе добре дошъл да изпрати своето послание за разбирателство и…

ПРОЦЕДУРА по ПОДБОР на кандидати за участие в мобилност ДЪБЛИН

Уважаеми ученици, От днес започва ПРОЦЕДУРА по ПОДБОР на кандидати за участие в мобилност ДЪБЛИН  по проект   2022-1-BG01-KA121-000053265 „Еразъм +“, КД1  – „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ за периода – април-май 2023.   Моля желаещите да се запознаят с…

ПГИ домакин на проект “All together: safer and better!”

В седмицата от 7.11 до 11.11.2022 г. ПГИ “Д-р Иван Богоров” стана домакин на две групи по проект “All togheter – safet and better”. През изминалата седмица десет ученици и двама учители от Франция; петима ученици и двама учители от…

Здрави, силни, бодри – знаещи, можещи, информирани – физически активни, спортуващи, релаксиращи

Такива са младежите, участващи по проект „Здравословен начин на живот? Но как и от кога? Не от утре, а от днес и от сега!“ Успешно приключилият проект, в който ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ взеха активно участие, допринесе за…

“Проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 „Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“ (“MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”)

  От 23.10 до 29.10. 2022 г. петима ученици и двама учители осъществиха едноседмична мобилност в гр.Лисабон, Португалия по проект “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”. Проектът е на тема граждански права,…