ПГИ "Д-р Иван Богоров"

“Научи, изживей, сподели” – представяне на съвместна работа по проект “MASTER” от участници в мобилност в Румъния

Във връзка с реализиране на дейности по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”/ „Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“, финансиран по Програма „Еразъм+“, участниците в мобилността в Румъния (29.05. – 04.06.2022) представиха пред съученици своята съвместна работа с връстници от партньорските училища. На 20.06. актовата зала в училище събра богоровци, проявили интерес към тяхната дейност и проекта. Работата по международни проекти в гимназията тече от 2010 година, но за първи път се реализира краткосрочен обмен на групи ученици по ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“. Домакин на работната среща, в която участваха ученици и учители от Италия, България, Румъния, Естония, Португалия и Словения  беше Colegiul National “Mihai Viteazul” в гр. Сфанту Георге. В проекта MASTER, чиято цел е повишаване осведомеността на учениците, учителите и училищните общности относно правата на човека, са включени и теми, съответстващи на основните ценности на ЕС: достойнство, свобода, равенство, солидарност, гражданство, справедливост. Всяко участващо училище обменя практики и развива избрана ценност въз основа на своя опит. В Румъния младежите се включиха в разнообразни дейности, свързани с темата за равенството.

 

Учениците участници в мобилността заедно с придружаващите ги учители по интересен и вдъхновяващ начин представиха на аудиторията реализираните дейности:

С церемония по посрещане на участниците започна работната среща. Домакините представиха своето училище с богата 120-годишна история. Поздравление към гостите отправи училищният директор. Поднесена бе артистична програма с национални и международни песни. Всяка държава представи своите отбори с оригинални презентации. Българският екип представи и кратък видеоклип за училището.

Училищният психолог изнесе реч за “силата вътре в нас” и необходимостта да осъзнаваме да търсим помощ, когато сме в нужда. Ученици и учители участваха в часове по английски език, румънски език и музика за обмен на добри практики. С цел опознаване на младежите помежду си и за ориентиране и опознаване на населеното място, домакините бяха организирали “лов на съкровища” в града.

Вторият работен ден от срещата започна с творческа работилница за възприятията, проведена от логопеда. Използван бе нетрадиционен метод – работа със стереограми, чрез  различни начини за виждане на скрити изображения. Посетено бе двуезичното училище “Варади Йожеф”, където обучението се провежда на румънски и унгарски език. Училището е много добър пример за мултикултурност, толерантност, недискриминация, равни възможности. Интерес за всички ученици се оказа обстановката в класните стаи и нагледните материали – изложби, постери, учебни табла, както и музейната сбирка на училището – стари учебници, богат снимков материал от училищния живот през изминали години.

Посещението на местни музеи – първото най-старо румънско училище в региона и историческия музей, позволи на учениците да разгърнат своята креативност – по време на организирания уъркшоп имаха възможност да сътворят своя собствена глинена чаша и да пишат с мастило и гъше перо.

В последващите интерактивни занимания и дискусии на тема “Идентичност и равенство учениците научиха за стереотипи на други страни и представиха интересни тенденции от своята култура.

Всички екипи презентираха своите предварително изработени постери “Жените и равните възможности” и показаха оригиналност и творчество. 

В следващия работен ден екипите представиха видеоклипове относно човешките права, стереотипите и предразсъдъците. Учениците бяха интервюирали свои учители, съученици, случайни минувачи на улицата, популярни лица. Целта им бе да се усведомят какво знаят гражданите за правата на човека, как техните искания  могат да бъдат уважени и как могат да се борят срещу стереотипите и предразсъдъците.  Голям интерес предизвика материала на Словения, в който интервюираните бяха известни личности и политици.

В последния работен ден се проведоха интерактивни игри за идентичността – “Жива библиотека”.

Културната програма по време на мобилността включваше посещение на замъка Бран и  запознаване с легендата за Дракула, разходка из Брашов – един от най-старите градове в страната и разглеждане на местните забележителности известната готическа църква “Черната църква” и етнографския музей. Замъкът Пелеш край град Синая впечатли участниците с величествената си неоренесансова архитектура, интересната история и смесицата на култури. В края на своя престой в Сфанту Георге екипите посетиха православната катедрала в града и местния театър, в който цялата група наблюдава театрална постановка.

Незабравими за всички участници остават моментите от церемонията по връчване на сертификатите и междукултурната вечер, съчетана с богата артистична програма и наситена с много фолклор от страните участнички.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.