ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Дни Еразъм в ПГИ „Д-р Иван Богоров“

 

 

През месец октомври ПГИ „Д-р Иван Богоров“ се включи за пореден път в отбелязването на „ErasmusDays“ – инициатива на Европейската комисия, свързана с популяризиране на програма Еразъм+, предоставяща възможности за мобилност и сътрудничество в областта на висшето и училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежта и спорта. Организирано бе събитие с цел да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“, така че  те да бъдат видни и достъпни за други участници. Ученици, участници в проекти по КД2 по програма “Еразъм+” и участници в мобилности във Франция, Румъния, Словения, Португалия споделиха своя опит и впечатления. Представиха пред съученици положителното въздействие на Програма „Еразъм+“. Обърнато бе внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот (приоритетни в заложената програма за 2021—2027 г. на „Еразъм+“). В тези области са разгърнати и действащите проекти по ключова дейност 2 в гимназията: проект № 2020-1-IT02-KA229-079666_5 MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”, проект № 2020-1-ES01-KA226-SCH-094785 „Join us in the battle against disinformation“ и проект № 2021-1-FR01-KA210-VET-000032871 “All Together: Safer and Better!”

Интерактивна игра „Опознай Европа“  съпровождаше мероприятието. Ученици, участвали в младежки обмени, подкрепени от други организации, представиха възможностите, които програмата предоставя на младите хора, вкл. и DiscoverEU. Бяха представени  Еразъм+ проектите, по които работи ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

Богоровци бяха гости в Социалната чайна във Варна, където бе организирано събитие по повод „ErasmusDays“. Те споделиха пред гостите на събитието за своето предстоящо участие в мобилност в Португалия и своите вълнения и очаквания.