ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Светът има нужда от младите – изкуство, дигитални технологии, размисли, приобщаване, развитие

„Светът има нужда от младите“ – изкуство, дигитални технологии, размисли, приобщаване, развитие

Богоровци в Арт Галерия Ларго по проект “All Together: Safer and Better!”

 

Участници по проект № 2021-1-FR01-KA210-VET-000032871 “All Together: Safer and Better!” КД2, дейност “Малки партньорства”, сектор “Професионално образование и обучение” по Програма „Еразъм+“ посетиха варненската Арт Галерия Ларго и бяха впечатлени от изложбата дигитални творби с добавена реалност „Светът има нужда от младите“. С любезното съдействие на директора на галерията Нели Вълчева и галериста и художник Милена Димитрова богоровските възпитаници успяха да се докоснат и потопят в магичния свят на творбите, представени в реално и виртуално състояние. Използвайки специално приложение за интерактивно визуализиране на проектите, младите хора наблюдаваха с интерес през своите телефони и таблети дигиталните рисунки, придружени с движещи се обекти и фрактална анимация. Творбите са дело на трима художници и преподаватели във Великотърновския университет.

Темата на изложбата, посветена на проблемите при професионалната реализация на съвременните млади хора, е актуална и интерпретирана чрез създаване на творчески продукти, е в унисон с темата на Еразъм+ проекта „All together: safer and better!”, по който работят младите хора в ПГИ „Д-р Иван Богоров“. В международният проект, насочен към превенция срещу рисковото поведение и осъществяване на граждански действия, богоровци си партнират с две образователни институции от Франция и Испания. Дейностите по проекта „Всички заедно: по-безопасно и по-добре“ предоставят инструменти за размисъл на учениците и ги кара да осъзнаят, че фактът да си активен, да инвестираш в действие, може да бъде мотивация, движеща сила, а също и трамплин за тяхното развитие.

Творческите занимания, физическите активности и спортът, които са алтернатива на рисковото поведение, са изобразени в част от творбите в изложбата и според авторите им помагат за адаптацията на младото поколение към света на възрастните.

Идеята за създаването на творбите в изложбата „Светът има нужда от младите“ е породена от тенденцията на обезверяване на младите хора в тяхното бъдеще, във възможностите им за намиране на работа и професионална реализация при завършване на тяхното образование. Все повече психолози, социолози, социални работници, специалисти в сферата на HR и трудовата заетост коментират инертността, незаинтересоваността на младежите от тяхното собствено бъдеще, често нереалистичните им очаквания от техния старт в живота. 

Темата за приобщаването, за търсенето на допирни точки и серията от рисунки и добавената реалност към тях привлече вниманието на младите хора и предизвика размисъл и дискусия. Изложбата е генератор на много въпроси – доколко обществото фокусира и идентифицира успешно проблемите на младите хора, доколко има желанието да търси решение на проблемите им, къде е пресечната точка на техния начин на мислене и тяхната ценностна система с реалността в съвремието ни. 

В допълнение на платната тематичните движещи се обекти и анимации допринесоха за заинтересоваността на младите хора от изложбата и нейното по-добро възприемане от тях, тъй като това поколение наистина са закърмени с технологиите, интернет средата, компютърните игри, виртуалната реалност, общуването в социалните мрежи.