ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Народни танци – събития

В края на учебната година бе съвместен концерт на клубовете по интереси към проект Твоят час в ПГИ „Д-р Иван Богоров“. Учениците от четири клуба – Народни танци, Млад предприемач, Мажоретен състав и Преводач – се обединиха и организираха тържество, в което показаха какво са научили през тази учебна година. Събитието се проведе на 26 юни в сградата на училището. Изявата бе открита от клуба по Народни танци с любимото на всички ученици и популярно в цяла България Еленино хоро. За да допринесе за настроението и красотата на изпълнението, учениците бяха облечени в три вида народни носии от различни етнографски области на България. Част от носиите бяха любезно предоставени от Работилница „Хорце“, които бяха партньор на събитието и чиито представители присъстваха на изявата. На изявата присъстваха и родители на ученици.

С второто изпълнение на клуба всички присъстващи гости бяха поканени да се включат, като първо разучат хорото (Самоковско хоро) по ръководството на преподавателя Маргарита Киндова и с помощта на учениците от клуба, а след това да го изпълнят заедно под музикален съпровод. По този начин в изявата бяха въвлечени и всички присъстващи, които имах възможността да опитат от магията на фолклора.

С третото си изпълнение учениците от клуба поканиха всички присъстващи да се хванат заедно на едно Право българско хоро. Хорото е познато на всички и е изключително популярно в цялата страна, което го прави достъпно и желано за танцуване сред широката публика.

За изминалите месеци по проекта учениците от клуба научиха 25 различни хора от всички етнографски области на България, научиха основни движения и термини от народните танци, както и какви са основните музикални размери. Учениците работиха задружно в екип, научиха се да бъдат толерантни и търпеливи. По време на съвместната публична изява те успяха да покажат това.