ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Специалност „Електронна търговия”

Професия „Организатор Интернет приложения” Описание на специалността: Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия. Структурира и оформя текстовата информация в…

Областен кръг на Национално състезание по финансова грамотност

На 17.02.2024 година Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” – Варна бе домакин на Областния кръг на Национално състезание по финансова грамотност.  Отговори на задачите: V клас VІ клас VІІ клас VІІІ клас ІХ клас Х клас ХІ клас…

Родителски срещи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ! Уведомяваме ви за предстоящи родителски срещи както следва:  на 12.02.2024 г. /понеделник/ от 18:30 ч. за родителите на учениците от VIII и IX клас.;  на 13.02.2024 г. /вторник/ от 18:30 ч. за родителите на учениците от…

Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Със заповед №РД09-227/30.01.2024 г. на МОН за периода 31.01.2024 г. – 02.02.2024 г. (включително) се преустановява присъствения образователен учебен процес и се преминава в обучение от разстояние в електронна среда във всички училища на територията на област Варна. Часовете  ще се…

Родителски срещи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с организацията на дейностите за учебната 2023/2024 г. Ви уведомяваме за предстоящи родителски срещи, както следва: – на 27.09.2023 г. /сряда/ от 18:30 ч. за родителите на учениците от IX и X клас; – на 28.09.2023…

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА  ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, На 15 септември 2023 година, петък, от 9:00 часа в двора на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” ще се състои тържествено откриване на новата учебна 2023/2024 година. Учениците да се явят в училище в…