ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Открит урок по Английски език с 8 е клас

На 05.05. учениците от 8 е клас и г-жа Анита Димитрова представиха урок на тема Култура на траките. Научихме за културата и вярванията им, за начина им на живот, за невероятните тракийски съкровища и гробници, открити по нашите земи, за…

Гимназията за първи път е Приемаща организация по проект на програма „Еразъм+“

Приемаща организация по проект на програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ В началото на изминалата седмица ПГИ  „Д-р Иван Богоров“ посрещна група от 10 ученици и 2 учители от Средно професионално училище, Хандлова,…

КОНКУРС „ОТ КВАРКИТЕ ДО КВАЗАРИТЕ“

През 2022 г. се навършват множество годишнини от забележителни открития във фундаменталната физика и астрономията, както и от рождението на цяла плеяда знаменити физици. Може би най-видната фигура сред тях, оставила най-свежи и ярки спомени в нашето съзнание, е англичанинът…

Отчетна среща по Проект 2020-1-BG01-KA116-078456

 “Европейски стажове, обмяна на опит и сътрудничество – ключ към личностно и професионално развитие”, сектор „Професионално образование и обучение“, Програма „Еразъм +“.  На 02.05.2022 г. от 13 ч. в зала Арт салон на  Радио Варна се проведе Отчетна среща по проекта.…

ВТОРО МЯСТО за учениците от 11 д клас

           Състезанието се проведе под формата на оnline конкурс за ученическо ЕСЕ на тема: „15 години България в Европейския съюз – статистически измерения на промените“.          Целта   на състезанието е да се провокира креативността и оригиналността  на учениците и чрез…

Ученически практики – 2

Обща информация за проекта На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – управляващ…

Предстояща мобилност във Франция по проект 2021-1-FR01-KA210-VET-000032871 “All Together: Safer and Better!” по програма Еразъм+

Започва процедура за подбор на ученици от IX – XI клас за включване в образователна мобилност и учители – ръководители, придружаващи ученици по време на мобилност по проект 2021-1-FR01-KA210-VET-000032871 “All Together: Safer and Better!” по програма Еразъм+. Период на мобилността:…

Предстоящи мобилности в Румъния и Португалия по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 “MASTER

Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values” по Програма „Еразъм +“ Започва процедура за подбор на ученици от IX – XI клас за включване в целева група и учители – ръководители, придружаващи ученици по…