ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПОДБОР МОБИЛНОСТ ЕСТОНИЯ

Проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 „Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“ (“MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”)   ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ПО МОБИЛНОСТ ЕСТОНИЯ Дестинация:  гр. Синди, ЕСТОНИЯ Период на мобилността: –…

Ден на толерантността в ПГИ “Д-р Иван Богоров”

  На 16 ноември учениците и учителите от ПГИ “Д-р Иван Богоров” – Варна отбелязаха Деня на толерантността. По инициатива на Ученическия съвет създадохме нашето Дърво на толерантността и всеки бе добре дошъл да изпрати своето послание за разбирателство и…

ПРОЦЕДУРА по ПОДБОР на кандидати за участие в мобилност ДЪБЛИН

Уважаеми ученици, От днес започва ПРОЦЕДУРА по ПОДБОР на кандидати за участие в мобилност ДЪБЛИН  по проект   2022-1-BG01-KA121-000053265 „Еразъм +“, КД1  – „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ за периода – април-май 2023.   Моля желаещите да се запознаят с…

ПГИ домакин на проект “All together: safer and better!”

В седмицата от 7.11 до 11.11.2022 г. ПГИ “Д-р Иван Богоров” стана домакин на две групи по проект “All togheter – safet and better”. През изминалата седмица десет ученици и двама учители от Франция; петима ученици и двама учители от…

“Проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 „Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“ (“MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”)

  От 23.10 до 29.10. 2022 г. петима ученици и двама учители осъществиха едноседмична мобилност в гр.Лисабон, Португалия по проект “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”. Проектът е на тема граждански права,…

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ВАРНА

Изх. № АД7-144/24.10.2022 г.                                                                                               ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ВАРНА УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с прилагане на чл. 265, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 от Закона за…

26 септември – ден на европейските езици

От 2001 г. насам 26 септември е посветен на честването на европейските езици. В Европа се говори на 24 официални езика и повече от 60 местни общности, а също и езиците, на които говорят гражданите с произход от други държави…

Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език.

На 7.10.22 г в ПГИ “Д-р Иван Богоров” се проведе Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Участниците говориха по темата “Earth without art is just eh”. Явиха се седем ученици от 8 а, г, е класове…