ПГИ "Д-р Иван Богоров"

„Грижата за нашето психично и физическо здраве – мотивация за здравословен начин на живот“

Към овладяване на знания за здравословен начин на живот и формиране на убеждения, навици, мотивация и поведение за спазване на принципи, важни за здравето на човека, се насочват ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“, участници в проект „Грижата за нашето…

Родителска среща VІІІ клас за ученици и родители

Уважаеми родители, Екипът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ има удоволствието да Ви покани на родителска среща, която ще се проведе:  – на 05.09.2023 г. /вторник/ от 18:00 за ученици и родители от 8-ми класове в специалности: “Банково дело”, “Бизнес администрация”…

Мобилност – Дъблин 2023

На 05.06. 2023г.  се проведе представително мероприятие  на Мобилност Дъблин по  Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000053265  Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.  Петнадесет ученици от 11клас  и техните ръководители – Цв. Николова  и Б. Радева  споделиха…

XVI годишна конференция на Съюза на астрономите в България

От 14 до 16 юни 2023 г. се проведе XVI конференция на Съюза на астрономите в България. На откриването бяха връчени почетни плакети по случай 60-годишния юбилей от създаването на Астрономическа обсерватория – Варна, както и награди на учениците, участвали…

Представяне на резултати по проект MASTER в Отворените врати на гимназията

В дните на Отворените врати, на 14.06.2023 г., участници в проект “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”, финансиран по Програма „Еразъм+“, представиха резултати от проектните дейности пред учители и бивши и настоящи…

Представяне на съвместна работа по проект “MASTER” от участници в мобилност в Италия

В Дните на отворените врати на гимназията на 14.06.2023 г. в актовата зала участниците в мобилността по проект “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values” представиха пред съученици и учители своята съвместна работа…

Отворени врати 14.06-15.06.23г

Уважаеми колеги, ученици, кандидат-гимназисти и родители, На 14.06.23 г. и 15.06.23 година в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ ще се проведат дни на отворените врати.   ПРОГРАМА   Дата: 14.06.2023 година /сряда/ Час Мероприятие Място Участници от . . . клас…