ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Новини

Родителски срещи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с организацията на дейностите за учебната 2023/2024 г. Ви уведомяваме за предстоящи родителски срещи, както следва: – на 27.09.2023 г. /сряда/ от 18:30 ч. за родителите на учениците от IX и X клас; – на 28.09.2023…

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА  ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, На 15 септември 2023 година, петък, от 9:00 часа в двора на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” ще се състои тържествено откриване на новата учебна 2023/2024 година. Учениците да се явят в училище в…

Родителска среща VІІІ клас за ученици и родители

Уважаеми родители, Екипът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ има удоволствието да Ви покани на родителска среща, която ще се проведе:  – на 05.09.2023 г. /вторник/ от 18:00 за ученици и родители от 8-ми класове в специалности: “Банково дело”, “Бизнес администрация”…

Мобилност – Дъблин 2023

На 05.06. 2023г.  се проведе представително мероприятие  на Мобилност Дъблин по  Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000053265  Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.  Петнадесет ученици от 11клас  и техните ръководители – Цв. Николова  и Б. Радева  споделиха…

XVI годишна конференция на Съюза на астрономите в България

От 14 до 16 юни 2023 г. се проведе XVI конференция на Съюза на астрономите в България. На откриването бяха връчени почетни плакети по случай 60-годишния юбилей от създаването на Астрономическа обсерватория – Варна, както и награди на учениците, участвали…

Отворени врати 14.06-15.06.23г

Уважаеми колеги, ученици, кандидат-гимназисти и родители, На 14.06.23 г. и 15.06.23 година в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ ще се проведат дни на отворените врати.   ПРОГРАМА   Дата: 14.06.2023 година /сряда/ Час Мероприятие Място Участници от . . . клас…

Работни умения от опита на Ирландия – мобилност по програма Еразъм+ на ученици от гимназията

В периода 01  –  14 май  2023 г., 15 ученици от XI клас на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” придружени от преподавателите Цветелина Николова   и Богдана Радева, бяха на двуседмична мобилност в Дъблин – Ирландия.  Пътуването е мобилност…