ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Новини

Обявяване на независимостта на България

Обявяването на Независимостта на България на 22 септември 1908 г. е сред забележителните събития в новата българска история. Санстефанският мирен договор, подписан на 3 март 1878 г., увенчава войната на Русия за българското освобождение с възстановяването на държавата ни. Само…

ПГИ “Д-р Иван Богоров” е с присъдена Акредитация за Еразъм

Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” е с присъдена Акредитация за Еразъм, КД1, сектор Професионално образование и обучение, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA120-VET-095018. Валидност: 01.03.2021 – 31.12.2027 г. „Еразъм“ акредитацията предоставя на организациите достъп до възможности за мобилност с цел…

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Официалното откриване на новата учебна 2021/2022 година в Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”, ще се проведе по следния график, съобразно епидемиологичните изисквания. Откриване с 8, 9 и 12 класове от 9:00 часа. Разпределение на…

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

ГРАФИК ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: АКТОВА ЗАЛА – ПЪРВИ ЕТАЖ ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ: 18:30 часа   /МОЛЯ ДА СЕ СПАЗВАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ!/ КЛАС ПРОФЕСИЯ СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА…

Гимназията е патрньор по Националната програма „Иновации в действие”

В Модул 1.2. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища”. Директорът  на гимназията –Деан Василев и Богдана Радева – учител по професионални дисциплини заедно с 6 ученици : Алпер от 9а, Радосвета, Кристиян , Ралица и Радослав…

Entrepreneurial Skills Pass

Сертификат за предприемачески умения (Entrepreneurial Skills Pass) е международен изпит, който сертифицира ученици на възраст 15 – 19 години, които са имали реално предприемаческо преживяване и са придобили нужните познания, умения и компетентности, за да стартират бизнес или да бъдат…

Връчване на дипломи на Випуск`2021

Уважаеми зрелостници, Тържественото връчване на дипломите за средно образование ще се проведе на 22 юни 2021 година в Актовата зала на ПГИ “Д-р Иван Богоров”, по следния график: от 13:30 часа – ХІІ а, ХІІ б клас и ХІІ в;…