ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Новини

Гимназията е патрньор по Националната програма „Иновации в действие”

В Модул 1.2. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища”. Директорът  на гимназията –Деан Василев и Богдана Радева – учител по професионални дисциплини заедно с 6 ученици : Апрер от 9а, Радосвета, Кристиян , Ралица и Радослав…

Entrepreneurial Skills Pass

Сертификат за предприемачески умения (Entrepreneurial Skills Pass) е международен изпит, който сертифицира ученици на възраст 15 – 19 години, които са имали реално предприемаческо преживяване и са придобили нужните познания, умения и компетентности, за да стартират бизнес или да бъдат…

Връчване на дипломи на Випуск`2021

Уважаеми зрелостници, Тържественото връчване на дипломите за средно образование ще се проведе на 22 юни 2021 година в Актовата зала на ПГИ “Д-р Иван Богоров”, по следния график: от 13:30 часа – ХІІ а, ХІІ б клас и ХІІ в;…

ОТКРИТ УРОК Мениджмънт 2020/2021

          На 11.06.2021г. се проведе открит урок по Мениджмънт „Доброто управление – фактор за успех”. Участваха учениците от 11а  клас, които разгледаха няколко от темите,  изучавани през учебната година в присъствена и дистанционна форма на обучение.           Урокът започна  с…

България в ЕС с 8 графики и 5 числа

През месец май 2021г. се проведе Националното ученическо състезание по статистика  „България в ЕС с 8 графики и 5 числа“ организирано от  Стопанска академия „Димитър  А. Ценов“ гр. Свищов Участниците в състезанието трябваше да разработят проект по актуална тема от…

1340 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

На 10.06.2021г. в кабинет 312 на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ се проведе викторина посветена на годишнината от основаването на Дунавска България. Състезанието бе организирано от МО но обществени науки и гражданско образование. Ученици от всички десети класове на гимназията показаха…