ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Новини

„Здравословен начин на живот? Но как и от кога? Не от утре, а от днес и от сега!“

Проучване нагласите на младите хора в училищна възраст за здравословен начин на живот, повишаване на двигателната им активност, повишаване информираността им за правилно, балансирано и здравословно хранене и насочване на вниманието им към създаване на навици за здравословен начин на…

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ Родителските срещи за родители на новоприетите ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година ще се проведат, както следва: За специалност Дата Час Място „Банково дело“ 07.09.2022 г. 18:00 Актова зала – I етаж „Бизнес администрация“ „Електронна търговия“…

Предстояща мобилност в Словения по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5

 “MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values” по Програма „Еразъм +“ Започва процедура за подбор на ученици от VIII – XI клас за включване в целева група и  ръководители, придружаващи ученици по време…

Представяне на проекти по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 2

На педагогически съвет в края на учебната година г-жа Стойна Илиева –  координатор на проекти в гимназията представи отчет пред колегията за реализираните дейности по трите действащи проекта по ключова дейност 2 по програма “Еразъм+”: – проект № 2020-1-IT02-KA229-079666_5 MASTER:…

Представяне на съвместна работа по проект “All Together: Safer and Better!” от участници в мобилност във Франция

Седмица след завръщането си от Франция, участниците в мобилността по проект “All Together: Safer and Better!”, представиха пред съученици своята съвместна работа с връстници от партньорските образователни институции. В края на учебната година, на 27.06.2022 г., в актовата зала на…

“Научи, изживей, сподели” – представяне на съвместна работа по проект “MASTER” от участници в мобилност в Румъния

Във връзка с реализиране на дейности по проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”/ „Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“, финансиран по Програма „Еразъм+“, участниците в мобилността…

Богоровци на работна среща във Франция по проект “All Together: Safer and Better!”

Първа работна среща по международния проект “All Together: Safer and Better!” по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 „Партньорства за сътрудничество между организации и институции”, дейност “Малки партньорства”, се проведе в Montastruc-la-Conseillèrе, Франция. Домакин бе Lycée d’Enseignement Professionnel Rural Privé. По…