ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Практики на наши ученици в Дъблин

Петнадесет възпитаници на Професионалната гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” – Варна имаха възможността  да пътуват до град Дъблин по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000127570 в началото на месец май 2024 г., за да работят като стажанти в ирландски компании. По време на двуседмичната си мобилност в Ирландия единадесетокласниците работиха в различни компании като развиваха професионалните и социалните си умения. Те станаха част от екипите на търговски компании, адвокатски кантори, сервизи за поддръжка и ремонт на компютри, центрове за социална подкрепа, компания за съхранение и управление на фирмени архиви. 

Мобилността предостави възможност на учениците да развиват и надграждат знанията и уменията си, свързани с професионалната им подготовка в училище. Те обновяваха и актуализираха продуктова и ценова информация, заснемаха и обработваха видео материали, подготвяха постери, рекламни послания и материали за печат, както и рекламно съдържание за социалните мрежи.  Други от тях извършваха ремонт на лаптопи и телефони, обслужваха клиенти и плащания. Учениците от направление Бизнес администрация  обработваха финансови и търговски документи,  данни и архиви на фирми, участваха в подготовката и администрирането на съдебна документация. Техните работодатели споделяха, че учениците са отговорни и организирани, показват  готовност и мотивация за саморазвитие, проявяват креативност и дигитални умения. 

Учениците развиха и много други умения – комуникативни, езикови, за работа в екип и адаптивност. Научиха се да използват самостоятелно градския транспорт в Дъблин, за да пътуват до работното си място, и се потопиха в  атмосферата и ежедневието на ирландските семейства, които бяха техни домакини. 

Гимназията има присъдена Акредитация за изпълнение на проекти по програма “Еразъм +” и ще продължи да подкрепя и развива практическите и професионалните умения на своите възпитаници чрез реализирането на  проекти в европейски държави всяка година.