ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Отчетна среща – проект практики на ученици в Дъблин

На 18.06.2024г. в ПГИ “Д-р Иван Богоров” се проведе Отчетна среща за разпространение на резултатите от мобилността на ученици по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000127570. Участниците споделиха ценен опит и незабравими преживявания от своята практика в град Дъблин, Ирландия. Пред своите съученици, учители и родители те разказаха за работните си места и поставените им задачи, за подобрените си професионални знания и практически умения, за развитието на комуникативни и социални умения като гъвкавост, работа в екип, организираност. Научихме, че са използвали както дигиталните и техническите си умения, така и своята креативност и нестандартно мислене. Споделиха и своите преживявания, забавни моменти и впечатления от живота и ежедневието на Дъблин. 

Всички участници получиха Сертификати за участието си в мобилността и Европас сертификат за признаване на придобитите знания и умения. Пожелаваме им много успехи занапред и още осъществени възможности!

Гимназията има присъдена Акредитация за осъществяване на мобилности по програма Еразъм + и ще продължи да предоставя възможности за практики на реални работни места в европейски държави на своите възпитаници.