ПГИ "Д-р Иван Богоров"

52-ра НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

52-ра НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

на тема: „Образованието по физика и дигиталните технологии”
13 – 16 юни 2024 г., Сливен

        Организатори: Съюз на физиците в България, Министерство на образованието и науката и фондация „Еврика“
        Темата на 52-рата Национална конференция по физика е актуална поради политиките за насърчаване на използването на дигитални технологии в обучението.

В рамките на конференция се проведе и традиционната Младежка научна сесия за ученици на тема „Физиката и светът на технологиите.

        Учениците от ПГИ ,,Д-р Иван Богоров“ се представиха отлично и достойно защитиха името на училището в различните направления:

  • ,,Компютърни презентации“, показващи връзката на физиката с технологиите и иновациите – участваха Ивет Момчева от 10е клас, Христос Кутрубис от 10г клас и Стефани Бойчева от 10д клас.
  • Национален онлайн конкурс за есе  на тема „Физиката в моето бъдеще“участваха Георги Вълчанов от 8г клас и Ивелина Кунева от 10в клас
  • Национален онлайн фотоконкурс на тема „Физика, хармония и феномени в природата“ – участваха Таня Гигова, Айша Ибрям  и Михаела Савова от 9д клас и Кристияна Димитрова от 10г клас.
  • ,,Работилница за екоидеи“ – участваха Кристияна Неделчева и Мария Николова от 9б клас

            Поздравления за учениците и техните ръководители – госпожа Ивелина Енчева, ст. учител по физика и астрономия,  и госпожа Стойна Илиева – ст. учител по биология и ЗО в ПГИ „Д-р Иван Богоров“!