ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Ученически избори 2013

1

На 29 октомври в ПГИ „Д-р Иван Богоров” се проведоха избори за председател и заместник председател на ученическия съвет, реализирани по проект „Избор днес, инвестиция в бъдещето” с финансовата подкрепа на Община Варна, Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, по дейност „Младежки проекти-2013”.

Възможност за участие имаха всички ученици от IXдо XIклас с годишен успех над 4,50 и без наложени наказания. Кандидатите изготвиха агитиращи плакати, флаери и презентация.  Гласуването беше проведено в Актова зала на гимназията от 12 до 18 ч. За разлика от парламентарните избори, ученическите минаха без проблеми и с много положителни емоции.

С най-много гласове изборите спечелиха Асен Чудомиров и Виктория Енчева от Х а клас

Галерия

3  2