ПГИ "Д-р Иван Богоров"

На вниманието на ученици от 11 и 12 клас от всички специалности

Започва процедура за подбор на ученици за включване във втора мобилност за гр. Дъблин / 1-14 март 2020г./ по проект 2019-1-BG01-KA102-061493  – “Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на ключовите умения и компетенции на 21 век”.

Заявление, мотивационно писмо и автобиография на английски език се събират в канцеларията на гимназията до 04.10.2019 г. /петък/.

Ще бъдат избрани 6 ученици и 2 ученици резерви /останалите 9 ученици, некласирани за първа мобилност, са с право за включване във втора мобилност за Дъблин през м.март 2020г./

Това са учениците:

Симона Миткова Стоянова – 12 е

 Волен Пламенов Славчев – 11 д

Александър Атанасов Атанасов – 11 в

Нелина Валентинова Стойчева – 12 е

Мария Христова Германова – 12 е

Никол Георгиева Георгиева -11 а

Милица Миленова Митева – 11 д

Гьокхан Тунджай Шабанов – 12 а

 Зорница Павлинова Павлова  – 11 б

Посочените 9 ученици подават само Заявление за включване във втора мобилност

СПОДЕЛЕНИТЕ ФАСЙЛОВЕ СА ДОСТЪПНИ САМО ЧРЕЗ СЛУЖЕБНИ АКАУНТИ!