ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Международен ден на думата БЛАГОДАРЯ

На Международния ден на думата „благодаря“ гимназистите от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ имаха възможност да благодарят на своите учители, съученици, приятели. Младежите писаха листчета с благодарности и ги пускаха в специално изработена за целта кутия. По-късно благодарностите достигнаха до своите получатели. Около създаденото за този ден табло се суетяха ученици, които се решиха да благодарят публично на приятели и учители.  Музикален поздрав към богоровци отправи осмокласничката Деница Димитрова. В часа на класа учениците от 10 б клас си казаха „БЛАГОДАРЯ!“ на различни езици. Организираната инициатива от Училищния ученически съвет призова да бъдем добронамерени и признателни.