ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Квалификации на учители

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Обучаваща организация Брой ПС заявили участие
Взаимоотношения с родителите ПГИ “Д-р Иван Богоров” яну.22 13:30 /15:30 Светла Христова 55
Мотивация за работа / на учители и ученици/ в дигитална среда ПГИ “Д-р Иван Богоров” фев.22 13:30 /15:30 Мариян Филипов 55
Личностно развитие и мотивация ПГИ “Д-р Иван Богоров” мар.22 13:30 /15:30 Мариян Филипов 55
Добри/успешни/ практики за работа в електронна среда ПГИ “Д-р Иван Богоров” окт.21 13:30 /15:30 Мариян Филипов 55
Разгръщане на творческия потенциал на ученици и учители в ситуация на хибридно обучение   юни.22   Анита Димитрова