ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Календарен план на УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за 2019/2020

 

Септември

1. Избор на ученически съвети по паралелки в рамките на часа на класа чрез открито или тайно гласуване

Срок: 25.09.2019 г.

Отг.: Ученически съвети 8 – 12 клас

Октомври

2. Отбелязване на Международния ден на учителя – 5 октомври

Срок: 05.10.2019 г.

Отг.: УУС

3. Провеждане на Общо събрание

– Избор на Ръководство на УУС

– Приемане План за дейността на УС през учебната 2018/2019 година

– Избор на ученици за представяне на ученическата общност в училищните управленски екипи

Срок: 16.10.2019 г.

Отг.: УУС

4. Отбелязване на Международния ден за борба с трафика на хора – 18 октомври

Срок: 18.10.2019 г.

Отг.: Ученически съвети 8 – 12 клас

5. Участие на учениците от УУС в инициативата „Мениджър за един ден“

Срок: м.10.2019 г.

Отг.: УУС

Ноември

6. Отбелязване на Деня на народните будители – 1 ноември

Срок: 01.11.2019 г.

Отг.: Ученически съвети 8 – 12 клас

7. Отбелязване на Международния ден на толерантността – 16 ноември

Срок: 16.11.2019 г.

Отг.: Ученически съвети 8 клас

Декември

8. АнтиСПИН кампания – 1 декември

Срок: 01.12.2019 г.

Отг.: УУС

9. Коледно-новогодишни празници по класове

Срок: 16 – 20.12.2019 г.

Отг.: Ученически съвети 8 – 12 клас

10. Коледна благотворителна акция

Срок: 20.12.2019 г.

Отг.: УУС

Февруари

11. Среща на УУС с ръководството на гимназията, предложения

Срок: 06.02.2020 г.

Отг.: УУС

12. Отбелязване на Международния ден за безопасен интернет – 6 февруари

Срок: 06.02.2020 г.

Отг.: Ученически съвети 8 – 12 клас

13. Отбелязване на Деня на влюбените – 14 февруари

Срок: 14.02.2020 г.

Отг.: Ученически съвети 10, 11 клас

14. Отбелязване на Световния ден за борба с тормоза в училище – 26 февруари

Срок: 26.02.2020 г.

Отг.: Ученически съвети 8 – 12 клас

Март

15. Участие в състезанието „Какво знаем за Иван Богоров?”

Срок: 31.03.2020 г.

Отг.: Ученически съвети 8 клас

Април

16. Кампания „За къде пътуваш?“

Срок: 30.04.2020 г.

Отг.: Ученически съвети 11, 12 клас

Май

17. Дни на ученическото самоуправление

Срок: 04 – 08.05.2020 г.

Отг.: Ученически съвети 8 – 12 клас

18. Участие в дейностите за отбелязване на празника на гимназията

Срок: 11.05.2020 г.

Отг.: Ученически съвети 8 – 12 клас

19. Кампания „Не шофирай, ако си пил“

Срок: 14.05.2020 г.

Отг.: Ученически съвети 10 – 12 клас

20. Изпращане на випуск 2020

Срок: 14.05.2020 г.

Отг.: Ученически съвети 11 клас

21. Участие в общоградските тържества по случай Деня на славянската писменост, просвета и култура – 24 май

Срок: 24.05.2020 г.

Отг.: Ученически съвети 8 – 12 клас

Юни

22. Среща на УУС с ръководството на гимназията, предложения

Срок: 30.06.2020 г.

Отг.: УУС

23. Отчетно събрание на УС. Връчване на удостоверения за участие и постигнати резултати в ученическото самоуправление

Срок: 30.06.2020 г.

Отг.: УУС